Vermeldenswaard: Tante Jetty woont 78 jaar in kinderhuis
16 Jan, 06:39
foto
Het Arya Dewaker kinderhuis viert vandaag de 80e verjaardag van 'tante Jetty' die 78 jaar te vondeling was gelegd. Tante Jetty te midden van de kinderen in het tehuis.


Het Maharishi Dyanand Kinderhuis, meer bekend als het Arya Dewaker kinderhuis aan de Kaffiludistraat 1, gedenkt zijn oudste bewoonster. Het kinderhuis viert vandaag de 80e jaardag van Serakhatoen Baksi, door de kinderen liefkozend 'tante Jetty' genoemd.

Het kinderhuis is een sociale instelling die opgericht is op 18 oktober 1934 en biedt al 87 jaar onafgebroken onderdak aan kinderen uit gebroken gezinnen aan. Volgens voorzitter Mahinder Sewgobind van het kindertehuis is tante Jetty op de leeftijd van twee jaar te vondeling gelegd op het erf van het tehuis. “Sindsdien woont zij bij ons. Wellicht vermeldenswaard in het Guinness Book of Records, dat een kind vanaf het 2e jaar in een kinderhuis woont en  zaterdag 80 jaar is geworden”, oppert Sewgobind.

Tante Jetty heeft een beperking: vanaf haar geboorte is zij doofstom. Desondanks heeft zij zich kunnen aanpassen en doet ze volop mee aan alle activiteiten. Zij is zelfstandig en heeft nog weinig hulp nodig. Communicatie met tante Jetty geschiedt via gebarentaal. Ze heeft helaas geen onderwijs kunnen genieten, omdat de speciale faciliteiten voor haar niveau er destijds niet waren. Familieleden van tante Jetty zijn bij het bestuur niet bekend. “Wij hopen nog steeds dat een familielid van haar komt om haar de hand te schudden”, zegt Sewgobind.

Hoe herkent Jetty dat ze jarig is? Om haar het speciale verjaardagsgevoel te geven koopt het tehuis elk jaar nieuwe kleren en schoeisel voor haar. Met het blazen en snijden van haar verjaardagstaart, omringd door de kinderen die happy birthday zingen, weet tante Jetty dat ze jarig is. “Je kunt aan haar blijdschap zien dat ze op dat moment erg gelukkig is”, vertelt de bestuursvoorzitter van het kindertehuis.

Momenteel biedt het kinderhuis permanente onderdak aan gemiddeld 25 jongens en meisjes in de leeftijdsklasse 7 tot en met 19 jaar. De opvangcapaciteit is bijkans 45 kinderen, maar wegens een tekort aan geld kan het tehuis vooralsnog niet meer kinderen opnemen. De missie van het kinderhuis is om een belangrijke bijdrage te leveren in de opvang van verwaarloosde kinderen en kinderen uit gebroken gezinnen. “We bieden een liefdevolle, veilige en representatieve woonomgeving met hoge kwaliteit van ontwikkeling, met als doel het kind terug te plaatsen als een waardevolle burger in de maatschappij”, vertelt de voorzitter.

Het bestuur is de vaste donateurs dankbaar dat zij de deuren van het kinderhuis nog heeft kunnen openhouden. In principe is het de plicht van de overheid om deze kinderen te verzorgen, immers heeft de Republiek Suriname het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind geratificeerd. “Wij hopen daarom dat de ondersteuning vanuit de overheid nu eindelijk, na vijf jaren, weer opgang komt”, zegt Sewgobind.

Advertenties