Tolin Alexander was 22 uur bestuurslid van NIS
10 Jan, 10:38
foto
Podiumkunstenaar Tolin Alexander


Theatermaker Tolin Alexander is nog geen 24 uur bestuurslid geweest van het Nationaal Indoor Stadion (NIS). Hij is 6 januari om 10.00 uur geïnstalleerd als bestuurslid en 7 januari om 8.00 uur heeft hij bedankt. Om een reactie gevraagd, zegt Alexander aan Starnieuws dat de rol en bevoegdheden van het bestuur onduidelijk zijn. Nog voordat het bestuur geïnstalleerd was, heeft minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport besluiten genomen die uitgevoerd moesten worden.

Alexander zegt dat het gaat om verschil van inzichten. Hij is via directoraat Cultuur gevraagd om als technisch deskundige zitting te nemen in het bestuur van het NIS, omdat daar ook culturele activiteiten plaatsvinden. Hij is daar niet door de politiek geplaatst. Alexander had andere verwachtingen van de rol van het bestuur. Hij zegt niks te hebben tegen Joël 'Bordo' Martinus, die vrijdag is benoemd als directeur van het NIS. Deze benoeming was al voorbereid door de minister.

Bij Alexander gaat het erom dat hij gedacht had dat het bestuur na beraadslagingen besluiten zou nemen. De bestuursfuncties - op de voorzitter na - moesten nog worden verdeeld. Er moest een secretaris en een penningmeester worden gekozen. Zover was het nog niet of Alexander is uit de trein gestapt. "Ik had gedacht een goede job te kunnen doen, maar mijn inzichten verschillen over hoe een bestuur moet functioneren. Het is niet mijn ding. Ik wil niet voor de vorm ergens zitten, ik ben geen politicus en ga geen politieke besluiten uitvoeren, daarom heb ik binnen 24 uur bedankt", zegt Alexander. Indien hij zaken moet doen met het NIS, zal hij daar geen moeite mee hebben omdat het niet om persoonlijke zaken gaat.

René Gompers
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March