Sardhanand Panchoe recentelijk erkend door UNHCR
27 Dec, 08:34
foto
Sardhanand Panchoe heeft een erkenningscertificaat ontvangen van UNHCR.


Sardhanand  Panchoe, die vanaf eerder dit jaar gesetteld is in Suriname, mocht onlangs door de Hoge Commissaris van Vluchtelingen in Genève, een officieel erkenningscertificaat en een gouden plakkaat in ontvangst nemen, vanwege zijn 25 jarige trouwe dienstbetrekking bij de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen (UNHCR).

Panchoe heeft veelal in moeilijke omstandigheden en omringd door uitdagende veiligheidssituaties, zijn krachten gegeven aan de internationale (humanitaire) gemeenschap, en heeft in verscheidene functies gediend in  diverse landen, nl. Pakistan, Oeganda (2x) , Islamitische Republiek van Iran, Tanzania, Zwitserland, Rusland, Ethiopië, Botswana, Zuid-Afrika, Democratische Republiek Congo en Liberia.  Eerder had hij ook in Indonesië gewerkt als juridisch-consultant voor dezelfde organisatie.

Voor het laatst diende Panchoe op het regionale UNHCR kantoor in Kenia, met onder zijn juridische verantwoordelijkheden, de landen in de Great Lakes en de Hoorn van Afrika (Tanzania, Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, Ethiopië, Democratische Rep. Congo). Deze  werden, vanaf 2015,  verrast  met duizenden vluchtelingen op hun respectieve grondgebieden door het uitslaande politieke geweld, grootschalige mensenrechtenschendingen, martelingen, politieke vervolgingen van leden van veelal de oppositie, en onderdrukking van de grondwettelijke vrijheden in Burundi. Panchoe  gaf ook regionale/juridische technische ondersteuning, voor de protectie van vluchtelingen, ontheemden en burgers zonder nationaliteit, die zich in Zuid Soedan bevonden.  

In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Panchoe in Suriname gewerkt als docent Internationaal Recht. Hij was ook verbonden als stafmedewerker tevens waarnemend hoofd Bureau Externe betrekkingen van het ministerie van Justitie en Politie. Hij heeft in die hoedanigheid Suriname vertegenwoordigd op regionale- en internationale mensenrechten conferenties, alsmede participeerde in de eerste kick-off van de oprichtingsvergadering over de  Financial Action Task Force (FATF) against money Laundering, in Kingston, Jamaica.

Panchoe is in Suriname onder andere verbonden bij het Surinaams Rode kruis, als juridisch adviseur in de Board, w.o. belast mensenrechten en Migranten vraagstukken, en algemene nationale/internationale juridische issues.  
Advertenties