Een blik op de nationale vrije dagen
10 Dec, 15:36
foto


We zijn intussen de laatste maand van het jaar 2020 binnengestapt en staan voor de deur om het nieuwe jaar 2021 te verwelkomen. De kalenders voor 2021 duiken intussen al op en zijn al te bemachtigen bij verschillende zaken in ons land. Wanneer we een blik werpen op de kalender en kijken naar het rijtje met de nationale vrije dagen, is het voor velen een kwestie van tijd wanneer de discussie weer zal oplaaien over het aantal van 17 nationale vrije dagen in Suriname voor het jaar 2021.

Het zal weer een aparte discussie zijn om na te gaan wat de impact van al de nationale vrije dagen is op onze reeds fragiele Surinaamse economie in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder. Het verlies aan kostbare productie-uren en daaraan gekoppeld de extra uitgaven aan personeel indien er toch arbeid verricht moet worden. Middels een simpele optelsom van 17 nationale vrije dagen plus 52 zondagen komen we al op 69 niet-productieve dagen in het jaar 2021. Om meer vrije dagen bij te voegen aan de al bestaande lijst zal meer kwaadbloed zetten bij het bedrijfsleven.

Het zal aan de regeerders liggen om de kwestie van het aantal nationale vrije dagen in heroverweging te nemen om uiteindelijk besluiten te nemen welke nationale vrije dagen gehandhaafd kunnen blijven en welke gedoopt kunnen worden tot nationale herdenkingsdagen. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid er nog altijd om gelet op de samenstelling van onze samenleving, nog meerdere  vrije- of herdenkingsdagen af te kondigen.

We kunnen denken in de richting van nationale vrije of herdenkingsdagen voor onder andere de gemengde groepen binnen onze samenleving (een Dogla dey voor onze dogla broeders en zusters), of een dag voor onze hardwerkende agrariërs (Dag der agrariërs), een dag voor belijders van de winti religie, of een dag voor onze Rastafari’s.

Er kunnen werkbare modellen uitgewerkt worden om combinaties van nationale vrije of herdenkingsdagen uit te roepen naar voorbeeld van de Dag der inheemsen en Dag van de Javaanse immigratie die beiden broederlijk jaarlijks op 9 augustus worden gevierd.

Het zal niet veel uitmaken hoe wij deze kwestie zullen benaderen, het gaat uiteindelijk om ons eigen land, onze diverse bloemrijke bevolkingsgroepen met wie wij hier allen één Surinaams volk gaan moeten vormen. De vele nationale vrije dagen zullen ons allen als volk dichterbij moeten brengen met als achterliggende gedachte wederzijdse participatie, acceptatie en bezinning tijdens de viering en herdenking van onze nationale vrije dagen. Dit proces is al ingezet als we kijken naar onder andere de viering van het Holi feest en de kerstviering. Het zijn bijna alle bevolkingsgroepen die hierbij actief meedoen. Dit maakt ons land Suriname uniek in de wereld.

Ashween Ramdin
Advertenties