Reactie NDP-woordvoerder op bericht Bouterse
02 Dec, 00:44
foto


Beste redactie, gaarne wens ik een reactie te plaatsen naar aanleiding van uw artikel: Bouterse doet intimiderende uitspraken in Ocer.

Het valt mij in eerste instantie op dat weinig is ingegaan op de verklaring van de heer Bouterse welke hij heeft gepresenteerd in de rechtszaal tegenover de Krijgsraad, in verband met het ingediende verzet, tegen zijn veroordeling. Het kan aan mij liggen.

Met de bedoeling, het kader en de leden van de partij zo omstandig mogelijk te informeren over datgene wat zich heeft afgespeeld tijdens de rechtszitting, heeft hij zijn verklaring, uitvoerig laten voorlezen. Ook zijn raadsman, dhr. Mr. I. Kanhai was aanwezig en is kort ingegaan op hetgeen zich heeft voltrokken en zijn bijdrage met betrekking tot de excepties die hij heeft opgeworpen.
In zijn uitleg over het inhoudelijke van de verklaring, heeft de voorzitter de lijn getrokken met de huidige erbarmelijke situatie in het land onder de huidige regering. Het kapitalistisch beleid welke de armoede in de hand werkt.
 
De uitspraak wordt door enkelen verkeerd geïnterpreteerd als zou Bouterse oproepen om naar wapens te grijpen.
Niets is minder waar. Bouterse zelf stelde dat we niet begrepen zullen worden, doelend het ideologisch proces dat zich vanaf de jaren 80 voltrekt waarbij gelijkdenkenden komen ondersteunen. Wat gesteld is in uw artikel is echt niet zo bij de partij en velen overgekomen.

Wij als het kader en structuren interpreteren het als ons bewapenen met de ideologische tools van de partij om de huidige economische malaise te helpen keren. De ideologische tools om de armoede te bestrijden. De ideologische tools om de opkomst van etnische tegenstellingen af te wentelen naar een eenheid onder alle bevolkingsgroepen. De partijleden dienen zich weer te bewapenen met de sosi lobi ideologie van de partij. Deze ideologie dient beschermd te worden.

Het volk gaat nu gebukt onder de ongecontroleerde exorbitante hoge valutakoersen welke als gevolg hebben ondraaglijke hoge kosten van het levensonderhoud. Dit beleid slaat ons 50 terug.

De NDP met haar 16 zetels staat altijd klaar om haar bijdrage te leveren waar nodig. Wij bevinden ons ook in de samenleving en weten wat er speelt. Wij vinden het daarom jammer dat slechts die uitspraak wordt gelicht om een verkeerde  interpretatie aan te geven.

De NDP zal nimmer die oproep doen maar roept wel op om waakzaam te blijven dat niet getornd wordt aan de rechtsstaat en de democratie. Dat wij niet terugvallen in etnische tegenstellingen welke a.a. op social media wordt aangewakkerd en gepropageerd.

De NDP blijft oproepen tot eenheid en ziet gaarne dat de regering Santokhi-Brunswijk daartoe het voorbeeld geeft.

Ricardo W. Panka
NDP-woordvoerder

Advertenties