DOE en A20 gaan politieke relatie aan
28 Nov, 00:58
foto
De voorzitter van DOE, Steven Alfaisi en de topman van A20 Steven Reyme, hebben vrijdag een intentieverklaring getekend om met elkaar samen te werken. (Foto: René Gompers)


A20 en DOE gaan een politieke relatie aan. Of de partijen uiteindelijk aparte entiteiten blijven of gaan samensmelten, zal bij de volgende algemene verkiezing duidelijk moeten zijn, geven de partijvoorzitters aan. “Als ik je kan vertrouwen kan ik met je trouwen,” illustreert A20-voorzitter Steven Reyme de gevoelens. “Als ik je niet kan vertrouwen un kan freyri ma mi o wadja, te mi mus wadja. Dat willen we niet. Daarom willen we ruim de tijd nemen.” Vrijdag is in Ons Huis een intentieverklaring voor samenwerking getekend.

Reyme en DOE-voorzitter Steven Alfaisi geven aan dat de samenwerking nog niet mogelijk was bij de afgelopen verkiezing. Beide partijen hadden indertijd geprobeerd samen te werken met andere (kleine) partijen. De pogingen waren mislukt. “Er waren toen teveel ego’s maar er was ook nog de druk,” deelt Alfaisi mee. “De druk van de verkiezingen. We zien dat partijen voor de verkiezingen bij elkaar komen, maar ook vaak na een verkiezingswinst uit elkaar gaan. Omdat ze elkaar eigenlijk niet zo goed kennen, andere belangen gaan spelen…hidden agenda's.”

Reyme merkt op dat “niet genoeg volwassen zijn” ook een rol heeft gespeeld toen en dat “niemand nog ready was”  om samen te werken. “Ja, je kunt vragen waarom niet voor de verkiezingen. Maar soms moet je de realiteit eerst onder ogen zien om tot inzicht te komen, om te erkennen dat je het niet alleen kunt doen. In ieder geval zijn A20 en DOE tot inkeer gekomen om te zeggen ‘laten we het samen doen.’ We behouden onze identiteit. Vertrouwen is belangrijk voor ons.”

Alfaisi merkt op dat de juiste tijd voor een samenwerking is aangebroken. “Er is geen druk, het is geen verkiezingsstunt." Hij geeft aan dat de relatie in drie fasen wordt opgebouwd. “De eerste fase is de ‘fase van intentie’ waarbij we elkaar beter gaan leren kennen. De tweede is dat we bepaalde zaken samen zullen aanpakken. In de derde fase zal duidelijk zijn of het vertrouwen genoeg gegroeid is. Dan gaan we samenwerken naar de verkiezingen van 2025 of eerder. Dan zal de keuze gemaakt worden of we apart blijven of één organisatie worden. Maar zover zijn we nog niet.”

René Gompers

Advertenties