Verhoging tarieven nutsvoorzieningen nader bekeken
23 Nov, 04:41
foto


Het bericht dat de tarieven van nutsvoorzieningen zullen worden verhoogd heeft de samenleving de afgelopen dagen behoorlijk beziggehouden. Feit is dat deze verhogingen onvermijdelijk zijn. Vanwege de slechte financiële situatie waarin de vorige regering dit land heeft gestort kan de huidige regering bepaalde zaken niet meer subsidiëren. Voor het eerst heeft de ex-president bij zijn laatste kadermeeting in OCER aangegeven dat zijn gevoerd beleid van de afgelopen tien jaren geen schoonheidsprijs verdient. Daarvoor had een ex-DNA-lid van zijn partij al in de vorige DNA aangegeven dat de NDP terug zou komen om zijn puinhoop op te ruimen, maar gelukkig heeft het volk zichzelf gered van verdere afgang, want Einstein heeft ons geleerd dat wij problemen niet kunnen oplossen met dezelfde intentie waarmee wij ze hebben gecreëerd.

Het probleem van de tarieven zit echter bij de politiek. Jarenlang hebben coalitiepartijen de nutsbedrijven gebruikt/misbruikt voor politiek gewin, waardoor het volk door de jaren heen is gewend aan lage nutstarieven, waardoor de verspilling heel groot is. De beelden van o.a. lampen die de hele dag blijven branden zijn geen onbekend fenomeen. Er zal daarom ook een campagne op gang moeten komen om efficiënt om te gaan met de beschikbare nutsvoorzieningen. Verder zullen alle nutsbedrijven grondig moeten worden doorgelicht en gevrijwaard van alle inefficiënte zaken, voordat de nieuwe tarieven worden berekend en doorgevoerd. Ik ben resoluut tegen het doorvoeren van tariefsverhogingen zonder doorlichtingen van de nutsbedrijven door onafhankelijke deskundigen die door de regering moeten worden aangetrokken. Ik doe wat dit betreft resoluut geen 'water in de wijn'.

Bij de mededeling van ex-president Bouterse eind 2015 dat de vorige SWM-directeur, Ir. Sven Sjauw Koen Fa, vervangen zou worden, heeft hij op een vraag van een journalist een bepaald antwoord gegeven die zaken uit hun context hebben gehaald. Hij heeft aangegeven dat hij de SWM-directeur vervangt, omdat de totale personeelskosten 80% van de inkomsten van het bedrijf bedragen. Dit antwoord gaf gelijk het gevoel dat er veel inefficiëntie plaatsvond binnen de SWM, wat totaal niet zo is. Het probleem lag echter in het feit dat de watertarieven op dat moment bijkans 12 jaren niet waren aangepast. Regering Venetiaan/Sardjoe en Regering Bouterse/Ameerali hebben geen tariefsaanpassingen doorgevoerd, waardoor het voor de SWM zeer moeilijk was om op eigen benen te staan. Subsidie vanuit de overheid was dus onvermijdelijk. Pas begin 2016 na het aantreden van de huidige SWM-directeur zijn de tarieven aangepast. Intussen hebben wij uit de media uit monde van de SWM-directeur vernomen dat de loonkosten van de SWM, welke een deel is van de totale personeelskosten, 60% van de maandelijkse inkomsten bedragen.

Het is beter dat de regering de tarieven van de nutsbedrijven jaarlijks aanpast aan de hand van de ABS-inflatie cijfers, waardoor de bevolking zich makkelijk kan aanpassen. Uit gesprekken met bepaalde personen is gebleken dat zij in grote onzekerheid verkeren vanwege het feit dat zij bepaalde schulden hebben en niet weten hoeveel zij straks moeten ophoesten voor nutsvoorzieningen. Bepaalde zijn al ernstig in problemen door de unificatie van de wisselkoers, omdat hun hypotheek en/of aflossingen voor luxegoederen in US$/EURO zijn afgesloten. Ook de prijzen van huishuur zijn behoorlijk gestegen.

Het is de hoogste tijd dat politici stoppen met het misbruik/gebruik van dit volk voor politiek gewin. Politieke partijen moeten dienstbaarheid tonen aan het volk, door faciliterend bezig te zijn, waardoor het volk kan plannen en werken naar zijn eigen ontwikkeling. Regeringen bewijzen geen gunst aan het volk door het geven van aalmoezen, maar regeringen moeten beseffen dat zij hun plicht vervullen door op een positieve wijze om te gaan met de op zich genomen verantwoordelijkheden.

Het verhogen van de nutstarieven moet goed uitgelegd worden aan de bevolking. Er moet in duidelijke eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd hoe men is gekomen tot de vaststelling van de tarieven, waardoor de bevolking begrip kan opbrengen voor de verhoging. Het is ook belangrijk om cijfermatig aan te geven waarom de huidige tarieven achterhaald zijn, waardoor o.a. investeringen voor bedrijfszekerheid niet gepleegd kunnen worden.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
Advertenties