NDP-fractie eist vrijlating Adhin; nog in beraad
20 Nov, 16:08
foto
NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft een verklaring afgelegd in De Nationale Assemblee.


De NDP-fractie is nog steeds in beraad over de arrestatie van Assembleelid, ex-vicepresident tevens ondervoorzitter van de partij, Ashwin Adhin. Fractieleider Rabin Parmessar heeft een verklaring afgelegd in De Nationale Assemblee, waar de wet over de oprichting van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid wordt behandeld. De NDP neemt niet deel aan de debatten.

"Laat mij allereerst aangeven dat het proces en de abrupte aanhouding van het lid Adhin, grote delen van de samenleving zorgen baart. Onder meer als wij de tenlastelegging en de onderliggende documenten (zoals de oproeping voor verhoor, het ontvangst document van de dag waarop de afgeschreven apparaten terug zijn bezorgd nl. 11 augustus jl.) bestuderen, en de periode waarin de zaken zijn geschied waarvoor het lid van beschuldigd wordt, ontkomen wij niet onder de indruk dat deze zaken hebben plaatsgevonden in zijn hoedanigheid als vicepresident," zei Parmessar.

Mede tegen deze achtergrond doet de NDP-fractie een beroep op het Openbaar Ministerie/regering om een gedetailleerd schriftelijk verslag aan het parlement te doen toekomen, ter voorkoming dat er willekeur wordt toegepast. De NDP-fractie beklemtoont dat delicten begaan door (gewezen) ambtsdragers, wil het Openbaar Ministerie vervolging continueren, dit eerst naar het parlement dient te komen. Hierna velt de volksvertegenwoordiging hierover een oordeel. 

"Voorts leggen wij de nadruk op het feit dat de wet In Staat van beschuldiginstelling politieke ambtsdragers is gemaakt, ter bescherming van willekeurige politieke vervolging. Derhalve rekent de fractie erop dat op basis van voornoemde feiten en omstandigheden, het geacht lid Adhin spoedig in vrijheid wordt gesteld", zei Parmessar eerder op de dag.
Advertenties