Bouva is ongefundeerde beschuldigingen zat
20 Nov, 02:51
foto
Assembleelid Melvin Bouva


Assembleelid Melvin Bouva is beschuldigingen aan zijn adres zat. Hij heeft besloten aangifte te doen tegen Radjindrekoemar Ramdhani en 'roddelpagina Kwasibita Nieuws'. Ramdhani heeft op zijn Facebookpagina afgelopen week ongefundeerde en verregaande beschuldigen geuit, zegt Bouva. Kwasibita Nieuws had eerder dit jaar onterechte beschuldigingen en valse informatie (fake nieuws) over de politicus verspreid. Bouva legt ook het rapport over Naschoolse Opvang, opgemaakt door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) over om aan te tonen dat het absoluut niet klopt dat hij geld heeft verduisterd. De aangifte is gedaan op bureau Geyersvlijt. De Digitale Recherche zal verder gaan met het onderzoek. Intussen is de post verwijderd van de Facebookpagina.

Bouva zou volgens Ramdhani onder meer als projectleider van het project Naschoolse Opvang, SRD 126 miljoen hebben verduisterd. Ook zou hij enkele jaren terug, via de Wegenautoriteit SRD 3 miljoen hebben gekregen voor de uitvoering van een Vlaggenproject tijdens Srefidensi. De volksvertegenwoordiger geeft aan dat alle aantijgingen als leugen en lasterpraat kunnen worden aangemerkt in een poging hem persoonlijk, maar vooral politiek te schaden. Deze kunnen echter met vaststaande feiten worden ontkracht, stelt hij.

Het is absoluut niet waar, zegt Bouva dat hij projectleider is geweest van Naschoolse Opvang. Hij kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering noch de financiën van dit project. Ook heeft hij op geen enkele manier diensten geleverd en direct of indirect financiële middelen ontvangen. Als voorzitter van de vaste commissie Onderwijs was hij evenals de overige leden belast met de wet en regelgeving en de controle op de uitvoering daarvan.

Na grondig onderzoek is niet in het Evaluatierapport noch in het CLAD-rapport een concrete beschuldiging of verwijt gemaakt aan zijn adres. Uit dit onderzoek blijkt voorts dat zijn naam ook op geen enkele manier in diskrediet is gebracht. In de rapporten, waarnaar wordt verwezen, zijn de feitelijk betrokkenen en omstandigheden onomwonden genoemd en publiekelijk beschikbaar.

Geen enkele  kwaadspreker heeft de beschuldiging met enige vorm van bewijs kunnen onderbouwen, meent Bouva. Alle aantijgingen zijn beperkt gebleven tot geverifieerde holle kreten, voornamelijk van politieke tegenstanders.
De politicus stelt dat hij ook nimmer betrokken is geweest bij de uitvoering van een vlaggenproject van de Wegenautoriteit of de levering van voeding voor quarantaine.

Het is betreurenswaardig dat er desondanks onder politieke motieven deze zaken ongefundeerd en ongeverifieerd worden verspreid. De tendens om regeringsfunctionarissen en politici, politieke tegenstanders op een dergelijke manier, vaak onterecht, te bekladden en criminaliseren is volgens Bouva erg zorgelijk. Hij voelt zich echter niet geïntimideerd.

"Ik zal niemand het recht geven om op welke wijze dan ook onterecht mijn eer en goede naam aan te tasten. Ongeacht de aanvallen en de pogingen mij politiek te schaden, zal ik zowel nationaal als internationaal ongestoord mijn werk voortzetten," stelt Bouva.
Advertenties