19 november: Internationale Mannendag
19 Nov, 18:56
foto


Bewuster omgaan met gezondheid bij mannen en jongens

Viering van de Internationale mannendag werd in 1992 een feit, door inzet van Thomas Oaster. Hij was de directeur van de Missouri Center for Men’s Studies en werkte als hoogleraar aan de Universiteit van Missouri, Kansas City, waar hij colleges verzorgde over onderwerpen die betrekking hadden op de man en zijn ontwikkeling.  In 1999 kreeg dit initiatief hernieuwde aandacht door Jerome Teelucksingh van Trinidad en Tobago.

Volgens de initiatiefnemers is deze dag bedoeld om positieve aspecten van de mannelijke identiteit te benadrukken. Dit op basis van hun ervaring, dat mannen van alle leeftijden constructief reageren op een positieve benadering in plaats van op negatieve stereotyperingen. De pioniers geven aan dat Internationale dag van de man niet is bedoeld als competitie tegen de internationale dag van de vrouw op 8 maart, maar als doel heeft positieve ervaringen van mannen te delen en te onderstrepen. 
 
Thema 2020
Dit jaar is het thema Better Health for Men and Boys, door ons als volgt vertaald: “Bewuster omgaan met gezondheid bij mannen en jongens”. Een zeer toepasselijk thema juist in deze periode van de Covid-19 pandemie waarin vooral meer mannen slachtoffer zijn. Tot 27 september 2020 was in ons land 63% van de Covid-sterfgevallen man. Ook onder Covid-positief getesten waren mannen in de meerderheid: 54%.

Tijdens een Man Mit’ Man webinar vorige maand, werd ingegaan op de mogelijke oorzaken. Zo werd duidelijk dat er onder mannen meer chronische rokers zijn en daardoor zij meer risico lopen op onderliggende aandoeningen bijvoorbeeld in de luchtwegen. Maar ook minder strikte hygiëne onder mannen w.o. handen wassen, het dragen van mond en neusbedekking kunnen funest zijn. Voorts is daar het uitstelgedrag van veel mannen om bij ziekte de dokter te bezoeken. De geslachtschromosomen (XY) schijnen ook van invloed te zijn. Volgens sommige verhandelingen zouden die minder bescherming bieden in vergelijking met vrouwen (XX).

Zes pilaren
De Internationale dag van de man is gebaseerd op zes pilaren. Het promoten van mannelijke rolmodellen; niet slechts acteurs en sporters, maar de gewone hard werkende man die op fatsoenlijke en integere wijze invulling aan zijn leven geeft. Ook het vieren van positieve bijdragen van mannen aan de samenleving, hun huwelijk, hun gezin met speciale zorg voor de kinderen en het milieu is op zijn plaats. Aandacht voor gezondheid en welzijn van mannen op sociaal, emotioneel, fysiek en geestelijk vlak wordt eveneens aangemoedigd. Maar ook het bestrijden van discriminatie tegen mannen als het gaat om toegankelijkheid tot sociale diensten, verwachtingen en wetgeving. Het stimuleren tot gelijkwaardigheid en het scheppen van een veilige, betere wereld, waar mensen vrij van geweld kunnen leven en volledig tot hun recht kunnen komen, mag eveneens als een pilaar benadrukt worden.

Allen nodig
Stichting Man Mit’ Man blijft zich inzetten om mannen te ondersteunen om hun leven op een positieve wijze in te richten. Wij laten ons daarbij leiden door principes die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Samen met allen van goede wil, bouwen wij aan een gezonde samenleving waar mannen en vrouwen elkaar aanvullen en versterken tot welzijn van allen. Een functionele herdenking van deze dag aan allen gewenst.

Stichting  Man Mit’ Man

Advertenties