Ode aan een pionier, pandit 'Poettoe'
19 Nov, 12:41
foto
Pt. Bhoepnarain Durgaram Tewarie
(4 mei 1922-17 november 2020)


De Priesterraad van de Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname heeft op dinsdag 17 november met grote ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van hun zeer gewaardeerd lid, Pandit Bhoepnarain Durgaram Tewarie in de gezegende leeftijd van 98 jaar, in de samenleving meer bekend als Pandit Poettoe. Hij was geboren op 4 mei 1922 als zoon van Brits-Indische contractanten, te Boven-Cottica aan de rechteroever van de Commewijnerivier. Hij bracht zijn jeugd door op plantage Hecht en Sterk.

In de geschiedenis van de Sanatan Dharm in Suriname staan de plantages aan de rechteroever van de Commewijnerivier bekend om de vestiging en het afleveren van vele Pandits van formaat die hun sporen hebben verdiend onder wie de gebroeders Ramlotjan Tewarie, gebroeders Madho, Tabaltjie Maháráj, gebroeders Tjandrikapersad en gebroeders Sardjoe Missier. Door de aanwezigheid en godvruchtige gezelschap van deze intellectuelen, de toen aanwezige religiositeit, het ouderlijke gezag en opvoeding  alsook de inspiratie en motivatie van zijn twee broers te weten de Pandits Ramnarain en Ramdayal en in latere tijden zijn broertje Dewnarain en meer nog het koesteren van de Brahmaanse familie traditie, raakte Pandit Poettoe al op jonge leeftijd geïnspireerd om de Hindi- en Sanskriet taal en vervolgens de Hindoeïstische religieuze voorschriften en rituelen aan te leren. Hij trouwde in 1938 met Hansradji Srihar Doobe. Uit dit huwelijk zijn 4 zonen en 2 dochters geboren.

Na enkele jaren verhuisde hij naar de plantage Kronenburg alwaar hij in de aldaar gevestigde mandir de reguliere diensten begon te verrichten. Daar maakte hij ook een aanvang met het verrichten van de welbekende rituelen (kathá’s, jhandhie’s, durgá-páths etc.) die ten huize van de geloofsgenoten door een pandit worden gedaan. Pandit Poettoe deed het panditwerk met alle precisie waarbij het accent vooral werd gelegd op de attitude- en karaktervorming en ook dat de morele normen en waarden hoog in het vaandel werden gehouden.

Vervolgens verhuisde hij wederom na enkele jaren naar plantage Lust en Rust om te werken als assistant-landbouw-leraar voor het Ministerie van LVV. Hij maakte carrière tot sub-ressort-leider. Zijn dienstbetrekking bij de overheid heeft hem nimmer tegengehouden om het liefdevolle panditwerk voort te zetten. Hij ging juist harder aan de slag om de geloofsgenoten te scholen door het verzorgen van Hindi-lessen en breidde zijn werkgebied als pandit uit door de diensten in de mandiers aan de linkeroever van de Commewijnerivier o.a. in Meerzorg te verrichten.

Vanwege zijn kennis, inzicht, discipline, strak- en strengheid, punctualiteit, liefde en toewijding aan het werk bij de overheid en vanzelfsprekend daaruit voortvloeiend als geestelijke, werd hij na enige tijd door het Ministerie van LVV overgeplaatst naar Moengo alwaar hij in de functie van ressortleider werd benoemd. Na de vestiging in Moengo begon hij met de diensten in de toen aldaar gevestigde mandir en bleef als voorheen onverkort zijn panditwerkzaamheden in het geheel district Commewijne verrichten. Na een vruchtbare werkperiode bij de overheid ging hij in 1977 met pensioen en verhuisde vervolgens naar zijn huidige woonadres aan de Bechaniestraat te Zorg en Hoop.

Met het heengaan van Pandit Poettoe verliest de Priesterraad van de Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname een grote zoon, een pionier, een pandit die te allen tijde zich dienstbaar heeft gesteld aan niet alleen de geloofsgenoten maar aan de totale Surinaamse  samenleving. Tot zijn 95e jaar heeft hij zich, ook na een paar kortstondige maar wel levensbedreigende ziekteperioden, opgeofferd om de mensheid door te blijven dienen om het woord van de Almachtige te verkondigen. Pandit Poettoe is de eerste Pandit in de geschiedenis van de Sanatan Dharm Suriname die meer dan 60 jaren aaneengesloten het panditwerk naar de beste eer en geweten en zonder enige afkeuring heeft verricht. Moge zijn weldaden en leven als voorbeeld, niet alleen in het bijzonder voor Pandits en andere geestelijken dienen, maar voor iedereen.

De Priesterraad condoleert niet alleen de familie en de nabestaanden, maar ook de totale Surinaamse gemeenschap. Moge de Almachtige deze nobele zoon een plaats in het rijk van de hemel toebedelen!   

Hoogachtend,
Pt. Nitin Jagbandhan
Secretaris Priesterraad Sanatan Dharm
     

Advertenties