Hooghart royeert 14 lidbonden van CLO
18 Nov, 01:14
foto


CLO-voorzitter Ronald Hooghart heeft zeker de helft van de lidbonden geroyeerd. Het gaat om 14 bonden die vallen onder de acht bestuursleden die Hooghart op 16 oktober heeft geroyeerd. Precies een maand later heeft hij nu ook de lidbonden die deze in ongenade gevallen bestuursleden voorzitten, geroyeerd. De acht bestuursleden en hun bonden die nu verder gaan als het CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin hebben verschillende rechtszaken lopen om onder andere vervroegde verkiezingen te mogen houden.

Elke bond binnen de CLO heeft een stem. Elke 100 leden van een bond, leveren dan weer een extra stem op in de Assemblee van de Ledenraad van de CLO. "Wij zijn ervan overtuigd dat Hooghart deze stappen heeft gezet met het oog op het vonnis dat op 11 december wordt gewezen," zegt Miskin aan Starnieuws. De zaak om vervroegde verkiezingen te houden, heeft vrijdag gediend. De rechter heeft besloten om op 11 december uitspraak te doen.

De 14 lidbonden die zijn geroyeerd behelzen de ambtenaren van zeker zes volledige ministeries waaronder Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie, Regionale Ontwikkeling en Sport, Transport, Communicatie en Toerisme, Defensie en Sociale Zaken. Ook grote delen van de ambtenaren van de ministeries van Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen vallen onder de geroyeerden. Miskin legt uit dat als je geroyeerd bent, je niet kunt meedoen aan de verkiezingen. Het CLO-Collectief heeft een traject ingezet om vervroegde verkiezingen te houden. Het royement van de bonden heeft volgens Miskin alles daarmee te maken.

Hij merkt op dat met het royement de mensen verenigd in de bonden waar het om gaat, niet meer onder verantwoording van Hooghart vallen. "Je kunt ze dus ook niet oproepen om in actie te gaan." Het Collectief vindt dat Hooghart niet kan handelen namens de CLO omdat het bestuur verdeeld is. Van de 14 bestuursleden, hebben 8 het vertrouwen opgezegd in Hooghart. Vervolgens heeft Hooghart deze 8 bestuursleden geroyeerd en heeft hij het bestuur weer aangevuld met nieuwe mensen. Hooghart heeft op verzoek van het Collectief ook niet meegewerkt aan het uitschrijven van een vergadering in oktober met als agendapunt het houden van verkiezingen. Zijn weigering heeft de weg voor het Collectief geplaveid om vervroegde verkiezingen via de groene tafel te zoeken.

Het CLO-Collectief spitst zich nu op de vonnissen van de rechtszaken die dienen en op het organiseren van verkiezingen. Het maakt zich ook op voor onderhandelingen in januari met de regering. Tegen die tijd moet duidelijk zijn wie de CLO vertegenwoordigt. Miskin stelt dat al de handelingen die Hooghart nu pleegt onstatutair zijn. In een van de rechtszaken die dient, vraagt het CLO-Collectief dat Hooghart zich niet uitgeeft als vertegenwoordiger van de CLO.

De lidbonden die Hooghart op 16 november heeft geroyeerd zijn de Bond Dienst der Domeinen, Bond Personeel Openbare Werken, Bond Ambtenaren Sociale Zaken, Algemene Bond Natuurlijke Hulpbronnen, Bonden bij TCT, Federatie van bonden bij NH, Algemene Bond Handel en Industrie, Bond HI ijkwezen, Bond Griffie personeel, Bond Grondinspectie, Bond Burger Personeel Defensie, Bond Personeel LVV,  Algemene bond RO en Bond Personeel OW Nickerie.
Advertenties