Achaibersing schiet financieel beleid NDP-regering aan flarden
18 Nov, 00:00
foto
De begroting 2020 wordt na vier dagen debatteren met algemene 33 stemmen aangenomen. De NDP heeft niet deelgenomen aan het tweede deel van de begrotingsbehandeling.


De begroting 2020 is dinsdagavond met 33 algemene stemmen aangenomen. De BEP heeft voorgestemd, terwijl de NDP-fractie vanaf maandag niet heeft deelgenomen aan de debatten om de wijze waarop Assembleelid en ex-vicepresident Ashwin Adhin in verzekering is gesteld. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft gedetailleerde cijfers gepresenteerd in De Nationale Assemblee over het financieel beleid dat gevoerd is door de vorige regering en welke uitgaven deze regering heeft gedaan, die nu vier maanden aanzit. Het aanvankelijke begrotingstekort van 19.7% is teruggebracht naar 9.3%.

President Chan Santokhi merkte op dat minister Achaibersing op basis van cijfers haarfijn heeft aangetoond wat voor funest beleid gevoerd is door de vorige regering. De begroting was volgens hem geen cijfermatige bespreking, maar laat voor de eerste keer aan de samenleving zien wat de betekenis is geweest van de stem die uitgebracht is op 25 mei. De achteruitgang van het land is een halt toegeroepen. De financiële crisis is tot staan gebracht en in vier maanden tijd is er sprake van stabiliteit. Als de vorige regering nog zou aanzitten, zou de koers volgens Santokhi naar SRD 40 tot SRD 50 voor de US-dollar zijn.

De regeringsleider complimenteerde de BEP voor de bijdrage en ondersteuning. Hij had geen goed woord over voor de afwezigheid van de NDP-fractie, die het volksbelang ondergeschikt heeft gemaakt aan een individuele issue. Santokhi merkte op dat in elke partij een incident kan zijn waarbij een persoon in conflict kan komen met de justitie. Het is de taak van de partij om rechtsbescherming te bieden, maar het volksbelang moet worden gediend. Hij voerde aan dat ondanks de afwezigheid van de NDP-fractie er serieus antwoord is gegeven op de gestelde vragen.

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien voerde aan dat misdadig is omgegaan met de staatsfinanciën. Hij haalde aan dat van de US$ 550 miljoen lening via Oppenheimer slechts US$ 7.3 miljoen is besteed aan een investering in Newmont. De rest is consumptief gebruikt, concludeerde hij op basis van de presentatie van minister Achaibersing. De minister deelde mee dat Staatsolie op 25 mei 2018 US$ 337.534.000 heeft terugbetaald van de Oppenheimerlening aan de regering. Het geld is gestort op de rekening van de Staat bij de Centrale Bank van Suriname. Hij legde uit dat het overgrote deel van het geld voor de begroting is gebruikt. Ook is er veel monetair gefinancierd.

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat de regering een bijzonder moeilijke start heeft gehad. De moeilijkste periode wat de financieel-economische situatie betreft. Het is de regering gelukt om in vier maanden tijd zaken aan te pakken. De presentaties van de ministers, vicepresident en president zijn volgens hem vertrouwenwekkend. Er wordt met de aanname van de begroting 2020 een periode afgesloten. Er wordt hiermee een nieuw begin gecreëerd. Assembleevoorzitter Marinus Bee complimenteerde de regering over de wijze waarop ingegaan is op de vragen en het financieel plaatje dat is gepresenteerd.

U kunt de presentatie van minister Achaibersing hier downloaden.

pdf-icon.gif Presentatie_minister_Financien.pdf                
Advertenties