Rasoelbaks wordt benoemd als hofpresident
17 Nov, 00:00
foto
Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie.


Het Hof van Justitie heeft rechter Iwan Rasoelbaks tijdens een vergadering unaniem voorgedragen als president. Rasoelbaks neemt sinds 2014 waar in deze functie. Na zes jaar zal er definitieve invulling worden gegeven. President Chan Santokhi maakte maandag tijdens de begrotingsbehandeling gewag van dat een president van het Hof van Justitie zal worden benoemd. Er is een voordracht hiertoe gedaan, deelde hij mee, zonder te zeggen dat het om Rasoelbaks gaat.

President Santokhi merkte op dat het Openbaar Ministerie met 13 substituut-officieren is versterkt. De versterking van de capaciteit is noodzakelijk, zodat het oppakken van nieuwe zaken en de monitoring en afhandeling van lopende zaken beter en sneller kan geschieden. Zo kunnen de onderzoekingen in de criminele en corruptieve sfeer beter uitgevoerd worden.

Daarnaast zal de rechterlijke macht op korte termijn worden versterkt. Er komen binnenkort zes nieuwe rechters erbij. De president van het Hof van Justitie zal op korte termijn worden benoemd. Er zal aan capaciteitsuitbreiding worden gedaan bij de rechterlijke macht, waardoor de samenleving gegarandeerd is van een goede, efficiënte en snelle rechtspraak – zowel civielrechtelijk alsook strafrechtelijk, voerde Santokhi aan. 

Advertenties