De staat Suriname: nationale insolventie en faillissement
11 Nov, 08:36
foto


De regering moet nú daadkracht tonen en onmiddellijk stoppen met persoonlijke belangen of belangen van naaste familieleden en vrienden. De president heeft gezworen met de Vedas in de hand en hij weet wat de reikwijdte is van een dergelijke handeling.

Na ruim drie maanden regering Santokhi/Brunswijk zijn de contouren van het herstelprogramma nog steeds niét zichtbaar. De president heeft door een valse start veel terrein verloren en moet voorkómen dat zijn partij of het volk hem afzet! Hij moet de signalen van het volk absoluut niet negeren.

Het wordt wel met de dag zichtbaarder welke ravage de NDP-regering heeft aangericht in de financiële huishouding van het land door mismanagement, maar vooral door corruptie. Wanneer komt u met een concreet plan van aanpak!? Time is running out.

Er zijn enkele zwakke schakels in uw kabinet: Financiën, Onderwijs, maar vooral Economische Zaken & Toerisme die per onmiddellijk de wacht aangezegd zou moeten worden. Er is veel ruis in de samenleving over de koers die de regering wenst te volgen in haar poging de Staat uit het slop te halen. Door deze valse start is de regering weer bezig, evenals de  regering Venetiaan/Sardjoe (in 2010) de rode loper voor de NDP uit te rollen en zodoende de Staat te loodsen naar totale maatschappelijke destructie. De gemeenschap gaat zwaar gebukt onder de chaotische situatie op het prijzenfront. Het beleid van de minister is zeer amateuristisch. Ze stelt richtprijzen vast waarvan sommige hoger liggen dan die in de winkels. Zij is niet in staat gebleken het volk te beschermen tegen de grillen van de winkeliers en groothandelaren. Ze theoretiseert alleen en de daadkracht blijft uit.

Enkele hints en tips:
• Vervang de ministers die slecht performen.
• Dit geldt ook voor de directeuren van ministeries die slecht performen o.a .  die van MinOWC.,
niet in de laatste plaats vanwege haar involvement in financiële onregelmatigheden tijdens het regime van Bouterse en wel in vereniging met de huidige directeur van het I.O.L (gewezen minister) en een andere ex- topfunctionaris. De staat Suriname is voor miljoenen benadeeld. Indien er niet opgetreden wordt, zal onverwijld overgegaan worden tot publicatie van het  rapport van de onderzoekscommissie. Trouwens, de directeur van het IOL schijnt op dezelfde voet door te gaan op het Lerareninstituut, gefaciliteerd door de MinOWC-directeur.
• Talm niet, maar breng de gestolen goederen van het volk vanaf de periode van Venetiaan/Sardjoe terug in de boezem van de Staat.
• De vorige president beroept zich op het gewoonterecht en stelt dat andere regeringen het ook gedaan hebben. Dit is klinkklare onzin. Gewoonterecht is ook aan regels gebonden en mag nimmer ontaarden in diefstal. Het moet gebaseerd zijn op een maatschappelijke gewoonte voortspruitend uit een maatschappelijke noodzaak en absoluut niet op individuele belangen. In juridische termen: er moet sprake zijn van opinio juris sive necessitatis.
• Saneer de parastatale bedrijven die slecht performen en die voortbestaan bij gratie van het volk zoals SLM, EBS, SZF, N.V. Havenbeheer... met hun buitensporige privileges.
• Drastische beperking van import van luxegoederen en tijdelijke stopzetting van auto-importen waardoor de druk op de schaarse valuta gemitigeerd wordt.
• Stop de leegroof van onze natuurlijke rijkdommen als hout, goud, vis, die voor zeer luttele bedragen weggedragen worden. Wordt er gecontroleerd hoeveel vis de Hollandse en Chinese visbedrijven uit onze wateren wegdragen?
• Kapitaalvlucht inperken! De maandelijkse overmakingen van forse bedragen in dollars door handelaren o.a. naar China is funest voor de economie.
• Pak de rijke handelaren die belasting ontduiken hard aan. Ook handelaren die met de regelmaat van de klok prijzen van brood, frisdranken, melk, vis, vlees... en van bouwmaterialen zoals cement, hout… opschroeven en de gemeenschap verder marginaliseren.
• Maak ook gebruik van het deskundig kader van de andere coalitiepartners  en van alle functionele groeperingen in de samenleving. Zodoende gaat u de pallets van uw regime  versterken en uw imago wederom kunnen opvijzelen.

President, ons land heeft miljoenen verdiend aan bauxiet, hout, aardolie, goud, vis, garnalen, suiker, rijst, bacoven...en heeft internationaal het predicaat gehad van het 17e rijkste land in de wereld qua natuurlijke hulpbronnen. En tóch pinaart het volk en is het land bijna het armste land geworden op het westelijk halfrond. Zulks vanwege corruptie/nepotisme, mismanagement, partijpolitieke belangen.

Let this be the beginning of the end. Het volk rekent op u. Door oeverloze beraadslagingen gaat er veel kostbare tijd verloren. Einstein zei eens: "Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid". Als de regering voorbeeldig is, zal het volk haar trouw blijven...

Roy Narain
Een zeer bezorgde burger.

Advertenties