Sewdien: Voldoende irrigatiewater rijstarealen Wageningen
09 Nov, 08:34
foto
Minister Parmanand Sewdien van LVV op werkbezoek in Wageningen. Hij bekijkt de pompen die voor irrigatiewater moeten zorgen. (Foto: CDS)


De regering probeert met twee van de drie pompen te Wageningen de rijstarealen van voldoende water te kunnen voorzien. Er zijn nieuwe pompen uit India, maar vanwege de Covid-19 situatie kunnen de technici nog niet naar Suriname afreizen om de aannemer bij te staan bij het installeren daarvan. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich georiënteerd te Wageningen. Hij constateert dat met de beschikbare pompen, het waterniveau in de irrigatiekanalen toch aan het stijgen is.

Enkele boeren hebben van het water reeds gebruik gemaakt om de grond te bewerken, zodat binnenkort kan worden overgegaan tot de inzaai van de ruim 5.000 hectare rijstarealen. Toch zijn er wat beperkingen die maken dat de pompen niet op volle capaciteit kunnen draaien. Een daarvan is de geringe stroomcapaciteit, laat de minister via de Communicatie Dienst Suriname weten. Ook zijn niet alle primaire waterwegen opgeschoond. De overheid is nu druk bezig de kanalen op te halen, zodat het water vrijelijk stroomt naar de rijstvelden. 

Een ander probleem waarmee het gebied kampt, is het watergetij. Per etmaal kunnen de pompen slechts zes uren het water pompen. De sluis nabij de Arawararivier, die moet zorgen voor de aanvoer van zoetwater naar de Nickerierivier, verkeert in een slechte staat. Ook is er een coupure ontstaan waardoor alle irrigatiewater richting de Coppenamerivier stroomt. Met het ministerie van Openbare Werken wordt nagegaan op welke wijze dit opgelost kan worden, zodat er meer irrigatiewater beschikbaar zal zijn.

Sewdien gaf ook aan, dat door de aanhoudende droogte de zouttong zich niet ver van het gebied bevindt, wat ook nadelige gevolgen kan hebben voor het irrigatiewater. De bewindsman hoopt dat voor dit seizoen ongeveer 5.000-7.000 hectare ingezaaid kan worden.  

Behalve Wageningen kijkt Sewdien naar de gehele waterhuishouding van het district. Volgens hem is het ook van belang dat de Wakaypompen in bedrijf blijven. Van de vier werkt er één niet; een draait perfect en de overige draaien niet op volledige capaciteit. Die pompen draaien al een week waardoor de stijging van het waterpeil merkbaar is. Het is de bedoeling om met fondsen van de IDB de pompen een onderhoudsbeurt te geven. 

De bewindsman gaf, over de waterschappen in Nickerie aan, dat die onder beheer van het ministerie van LVV komen. Voorheen vielen ze onder beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. De afspraken zijn reeds gemaakt binnen de politieke top en het wachten is op het uitvoeren daarvan volgens de wettelijke procedures. 
Advertenties