Does Travel Service wint kort geding tegen KLM
05 Nov, 06:59
foto


Does Travel Service NV heeft de zaak tegen KLM gewonnen. De kortgedingrechter heeft het besluit van de KLM om geen fee te betalen aan het reisbureau, geschorst. De vliegmaatschappij is nu verplicht de fee te betalen en zich te houden aan de wetten. Tegen het besluit van de KLM had ook de Associatie van Reisagenten in Suriname geprotesteerd. Does Travel Service stapte naar de rechter. 

Ook al zou de KLM in beroep gaan tegen het vonnis van de kortgedingrechter, moet er gewoon fee betaald worden. Bij Staatsbesluit is in december 2007 een minimum aan commissie voor reisagenten vastgesteld. De bedoeling hiervan is om hun bestaanszekerheid te garanderen. De commissie is vastgesteld op 6% over het basisvliegtarief en de gepubliceerde brandstoftoelage. 

De KLM heeft op 9 juni 2020 aan de reisbureaus meegedeeld dat per 9 juli 2020 geen fee meer zal worden betaald. Does Travel Service heeft de KLM gesommeerd de brief in te trekken en het besluit ongedaan te maken. Toen dit niet gebeurde heeft het reisbureau de advocaat Guno Castelen in de arm genomen en begon een proces tegen KLM. Het reisbureau vindt dat de luchtvaartmaatschappij onrechtmatig en in strijd met het Staatsbesluit handelt. 

De KLM heeft verweerd dat het Staatsbesluit geen stand kan houden, omdat een wettelijke grondslag ontbreekt. KLM baseert dit op haar interpretatie van het Staatsbesluit dat de regering haar gebiedt een commissie van 6% te betalen op straffe van nietigheid van een overeengekomen lagere vergoeding, terwijl niet bij wet in die beperking is voorzien. De KLM concludeert daarom dat het Staatsbesluit nietig is en buiten toepassing dient te worden gelaten. Does Travel Service is een andere mening toegedaan en is in het gelijk gesteld door kantonrechter Sylvana Bradley. 
Advertenties