Commissie moet rehabilitatie Alcoa-mijnen monitoren
04 Nov, 19:21
foto
Minister David Abiamofo (3e van r.) geflankeerd door de leden van de ‘Commissie Rehabilitatie Alcoa-mijnen’.


De ‘Commissie Rehabilitatie Alcoa-mijnen’ is vorige week geïnstalleerd door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo. De werkgroep is voor een jaar ingesteld en zal naast het monitoren van de rehabilitatie-
werkzaamheden, Abiamofo adviseren over mogelijke afwijkingen van milieuverdragen of plannen voorgesteld door de Suralco.

Asha Gemerts, waarnemend directeur van het Bauxiet Instituut Suriname (BIS), is voorzitter van de commissie, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De commissie bestaat uit functionarissen van de kabinetten van de president en de vicepresident, BIS, Nimos en de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu en NH.

De controle- en monitoringswerkzaamheden zullen volgens de afspraken in de saneringsovereenkomst tussen de Staat Suriname en de Suralco en de Alcoa Minerals of Suriname worden uitgevoerd. Zo zullen de bedrijven zich moeten houden aan de mijnsaneringsstandaarden. Uiteindelijk zal de Suralco een Mine Rehabilitation Closure Report aan Suriname overleggen, waarin wordt vastgelegd dat aan de mijnsaneringsstandaarden wordt voldaan.

Met de Suralco en Alcoa Minerals of Suriname is ook overeengekomen dat zij de sanering - en rehabilitatiedoelstellingen zullen opstellen voor het elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van de negatieve gevolgen van de mijnbouw exploitatie op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu, zegt de CDS.

Abiamofo gaf aan dat Suriname zich het recht voorbehoudt om op alle locaties waar sanerings- en rehabilitatiewerkzaamheden worden of zijn uitgevoerd, de controle te verrichten met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsprocedures van de organisaties. Hij benadrukte ook, dat de instelling van een dergelijke commissie van essentieel belang is voor de waarborging van het milieu voor de volgende generaties. 
Advertenties