Wolf: Certificeringsproces B777 is niet tegengewerkt
02 Nov, 04:42
foto
Anjulio Wolf


Anjulio Wolf, die ontheven is als directeur van de Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname (Casas), zegt aan Starnieuws dat het absoluut niet waar is dat het certificeringsproces van de SLM B777 is tegengewerkt. Hij vindt dat het evident is dat beleidsmakers verkeerd geïnformeerd worden. Casas toetst het proces of de SLM bij de introductie van het voor haar nieuwe type vliegtuig en operatie (ETOPS) voldoet aan de nationale en internationale standaarden voor vliegveiligheid die zijn vastgelegd in de Nationale Regelgeving en Standaarden van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO), waarvan Suriname lid is.  

Bij een ETOPS certificering gelden er strengere certificeringsstandaarden daar het ook om een meer kritische soort operatie gaat, benadrukt Wolf. Opvolgen van 'adviezen' om veiligheidsstandaarden overboord te gooien, is nimmer een optie om een toestel 'snel in de lucht' te krijgen. Bij de komende audits van de ICAO en de FAA zal de B777 180-minutes Accellerated ETOPS Certificering zeker beoordeeld worden. "Bij deze kan ik ook aangeven dat het Non-ETOPS certificeringsproces op vrijdag 30 oktober is afgerond, nadat de SLM op woensdag 28 oktober eindelijk de nodige aanpassingen zoals vereist in hun Maintenance Programma had opgestuurd ter evaluatie en goedkeuring.
Dit houdt in dat de SLM, na de door Casas af te geven Operations Specifications, de Boeing 777 alvast kan inzetten voor het uitvoeren van commerciële Non-ETOPS vluchten," zegt Wolf. 

Wolf merkt op dat er heel wat verkeerde informatie wordt verspreid over zijn benoeming en kwalificatie. Hij is in maart 2018 benoemd in deze functie. Bij de benoeming van een directeur van Casas is de Staat Suriname onderhevig aan strenge eisen en niet voldoen hieraan wordt gekwalificeerd als Non-Acceptance met vergaande gevolgen voor het land. 
De vereisten voor benoeming in deze functie zijn dan ook vastgelegd per resolutie, voert Wolf aan. 

De in ongenade gevallen directeur is in het bezit van een Commercial Pilot License welke de bevoegdheid geeft om als beroepsvlieger te fungeren en heeft daarbovenop de Type Ratings op de Boeing 737 series alsook de Boeing 777 inclusief ETOPS kwalificatie. "Mijn opleiding tot Luchtvaart Inspecteur heeft o.a. plaatsgevonden bij de Federal Aviation Administration (FAA) in de USA. Voorts ben ik als inspecteur na toetsing van mijn bekwaamheden afgetekend door een gewezen hoofd van de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit; heb ik diverse opleidingen op het gebied van Safety Management met Distinction afgerond en heb ik gefunctioneerd als Flight Safety Manager binnen CASAS, verantwoordelijk voor het inspectoraat. Uiteindelijk ben ik op basis van prestaties, kennis en kunde voorgedragen voor de functie van directeur," stelt Wolf. 

Casas is verantwoordelijk voor toezicht op de vliegveiligheid. Negatieve publicaties hebben volgens Wolf een internationale strekking en consequenties. Een voorbeeld hiervan is het aan de grond moeten blijven van één van de SLM B737 vliegtuigen nadat deze een noodlanding moest maken in Port of Spain. Wanneer CASAS na onderzoek en additioneel aan de SLM opgelegde maatregelen dan het toestel vrijgeeft, moet de buitenlandse autoriteit dit ook accepteren. "Dit kan alleen door vertrouwen in het toezicht conform internationale veiligheidsstandaarden van de luchtvaartautoriteit, in dit geval Casas", laat Wolf optekenen.
Advertenties