CDS-personeel wil kabinetstoelage terug
25 Oct, 00:01
foto


Het personeel van de Communicatie Dienst Suriname ziet graag dat president Chan Santokhi de stopzetting van de kabinetstoelage van 50% in heroverweging neemt. Het staatshoofd ging ertoe over om de kabinetstoelage op 1 september te stoppen. In een brief aan de president zegt het personeel dat de financiële compensatie niet uit de lucht is komen vallen.

De medewerkers bij de CDS vinden het dan ook onmaatschappelijk dat deze voorziening abrupt is stopgezet. Ze wijzen erop dat in het Presidentieel Besluit (PB 28/2010) nadrukkelijk is vermeld dat vooruitlopend op een definitieve vaststelling van de financiële waardering van de functionarissen op het kabinet, er een overgangs- financiële regeling voor deze groep getroffen dient te worden. Met de instelling van de kabinetstoelage is de mogelijkheid tot het declareren van overwerkvergoeding weg komen te vallen.

Vanuit de leiding van de CDS had het personeel in september begrepen dat eraan zou worden gewerkt om de kabinetstoelage aan het eind van die maand toch nog uit te betalen. Vervolgens kreeg het personeel medio september te horen dat de toelage eind oktober met twk zou worden betaald. En in oktober krijgt het personeel wederom te horen dat de uitbetaling de eerstvolgende maand zal geschieden. Het personeel krijgt de indruk dat het aan het lijntje gehouden wordt.

Er zou ook een achterstand zijn in de uitbetaling van voedingsgelden sinds september 2019. Het personeel wil ook een aanpassing van deze gelden. Ze vragen in de brief ook om een onderhoud met de president om hun zorgpunten te bespreken. De brief is namens de personeelsleden van de CDS ondertekend door Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties. 
Advertenties