Deskundigheid en loyaliteit maken pispaal van First Lady 
16 Oct, 17:34
foto


President Chan Santokhi heeft steevast als ‘excuus’, voor de vele publieke functies die zijn echtgenote, First Lady, Mellisa Santokhi-Seenachery worden aangereikt, dat zij deskundig ervaren en ook nog pro-deo, deze kwaliteiten ter beschikking stelt aan de gemeenschap. Met dit ronduit belachelijke excuus heeft de president niet slechts alle andere deskundigen en ervaren Surinamers, in de coalitie en zeker in de VHP gedesavoueerd, maar heeft hij van zijn echtgenote en het instituut van de First Lady een pispaal gemaakt. Het resultaat is niet anders. Uit alle lagen van de samenleving, door voor en tegenstanders tot zelf coalitiegenoten, Assembleeleden en de achterban van de VHP klinkt het misnoegen.

Het is beschamend en schandelijk tegelijk hoe op sociale media de spot wordt gedreven met de jonge deskundige en ervaren First Lady, die nog maar nauwelijks drie maanden kennis heeft gemaakt met het Surinaamse publiek. Even belachelijk is het excuus dat de woordvoerder van het kabinet van de president geeft op de benoemingen van mevrouw Santokhi en andere politieke vrienden en families van met name de president en de vicepresident. De criteria van deskundig, ervaring en loyaal aan het beleid, spreken voor zich en worden dat ook verwacht van alle personen die opteren voor een hoge of andere publieke en politieke functie. 

Waar de publieke opinie zich tegen verzet is niet de deskundigheid of de loyaliteit van de First Lady. Die zijn nooit ter discussie geweest. Integendeel is intussen duidelijk dat de First Lady van Suriname een goed en hoog opgeleide jonge vrouw is. Zeker op het juridische vlak. Dit maakt het des te jammerlijk dat de president en meer nog zij zelf zich bloot stellen aan een massale animositeit die intussen tot ver over de grenzen reikt. 

Het is ‘bijna’ onbegrijpelijk dat het politiek verval dusdanige vormen heeft aangenomen waarbij begrippen als nepotisme en vriendjespolitiek, worden gezien als politieke wapens van tegenstanders en critici. Want juist daar gaat het om en niet om de deskundigheid, de ervaring of de loyaliteit van de persoon in kwestie. Het is tekenend voor het verval, wanneer minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zich verschuilt achter de wedervraag, als hij dan gestraft moet worden omdat hij ‘toevallig’ de zoon is van Paul Somohardjo en zijn achternaam draagt. Het is nog de vraag als deze minister wel weet heeft van de betekenis van het woord nepotisme. 

Nita Ramcharan schreef enkele weken terug in haar column, naar aanleiding van de voordracht van de First Lady en de broer van de vicepresident, Leo Brunswijk in de raad van commissarissen bij Staatsolie, dat hier sprake is van achter – en slaapkamer politiek. De grondwet verzet zich, in artikel 97, net als de samenleving in niet mis te verstane woorden daartegen. 

Het belachelijke excuus van de president doet wel vragen oprijzen over de werkelijke bedoelingen achter deze verregaande vorm van nepotisme. Als het niet de deskundigheid, ervaring en loyaliteit zijn, want die zijn binnen de samenleving om niet te spreken van de eigen partij van de president er genoeg te vinden, dan rest slechts de persoon van de First Lady. Is het de bedoeling dat haar deskundigheid koste wat het kost moet worden ‘gebrand’ en haar carrièredrang gestild moet worden?. Heeft de president helemaal geen vertrouwen in de rest van zijn coalitie en kaders van zijn eigen partij? Een groot vraagteken moet geplaatst worden bij de persoon van mevrouw Santokhi zelf. Is het instituut van de First lady een te ‘laag’ maatschappelijk niveau bij al haar deskundigheid?

Uit de recente historie zijn twee vrouwen bekend die op een sublieme wijze niet alleen eer hebben gedaan aan dit instituut, maar met hun daden en publieke optreden, het doel, de zin, en de importantie ervan in waarde hebben doen toenemen. Michelle Obama uit de Verenigde Staten en onze eigen Liesbeth Venetiaan, waar deze dagen hard om wordt geroepen en als voorbeeld naar wordt verwezen, en terecht. Van beide dames is bekend dat zij hoogopgeleid en deskundig zijn op meerdere gebieden. Hun deskundigheid en loyaliteit is evenwel, door zowel president Obama als president Venetiaan, nooit gebruikt als excuus of rechtvaardiging voor de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan de respectabele positie die zij hebben ingenomen als First Lady, laat staan hen te benoemen en of voor te dragen in een publieke functie. Het verschil met mevrouw Santokhi is wel dat Michelle Obama noch Liesbeth Venetiaan het nodig hadden dat hun deskundigheid, ten koste van het politiek en maatschappelijk moraal op de voorgrond werd geschoven. 

Wilfred Leeuwin 
Advertenties