Info-lijn CBvS voor wisselkoersovertreding
13 Oct, 10:29
foto
De CBvS benadrukt dat de koers die gepubliceerd wordt door deze instelling gehanteerd moet worden voor de gehele economie.


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een infolijn geopend om overtredingen van de wisselkoers door te geven. Het publiek kan via het telefoonnummer 425338, al dan niet anoniem, melding doen van wisselkoersovertredingen en –overtreders, deelt de bank mee. Het blijkt dat niet eenieder zich houdt aan de wisselkoers die door de CBvS wordt gehanteerd. De telefonische infolijn is bereikbaar op alle werkdagen van
8:00 -15:00 uur.

De dagelijks gepubliceerde wisselkoersen van de CBvS zijn van toepassing voor de gehele economie. Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers voor de Amerikaanse dollar is geenszins toegestaan. De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de desbetreffende verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen.

De CBvS zal de meldingen registreren en aan de hand hiervan, voor zover de overtreders onder haar toezicht staande financiële instellingen zijn, geëigende maatregelen treffen. Voor zover de overtreders andere dan deze financiële instellingen zijn, zal zij tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties ondernemen.

Andermaal wordt een dringend beroep op de samenleving gedaan om de wisseltransacties uitsluitend te verrichten met de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren.
Advertenties