Met begroting 2021 totaal SRD 3.2 miljard voor Covid-19 noodfonds
29 Sep, 02:51
foto


Voor het Covid-19 Noodfonds is voor dit jaar reeds SRD 1.9 miljard vrijgemaakt. Voor het komende jaar is in de ontwerpbegroting een bedrag van SRD 1.3 miljard geraamd. Dit blijkt uit de ontwerpbegroting die president Chan Santokhi vandaag tijdens een buitengewone openbare vergadering zal aanbieden aan De Nationale Assemblee. Het totale bedrag dat tot nu toe uitgetrokken is voor de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is SRD 3.2 miljard uitgetrokken. 

In april 2020 trad de speciale wet in werking, waarbij door de vorige regering een bedrag van SRD 400.000.000 was uitgetrokken. Het doel van het Covid-19 Noodfonds is het zorgdragen voor de financiering van de kosten voor de in verband met de afgekondigde uitzonderingstoestand te treffen buitengewone maatregelen en voorzieningen, alsmede het op richtige wijze kanaliseren en beheren van de aanpak van de crisis. 

In augustus dit jaar werd door de huidige regering de wet gewijzigd waarbij o.a. het noodfonds werd verruimd naar SRD. 1.500.000.000. Met de middelen opgenomen in het noodfonds zal o.a. worden voorzien in de volgende uitgaven:
a. Sociaaleconomisch voor o.a AOV, AKB, Financiële bijstand, verstrekken van 100.000 voedselpakketten;
b. Onderwijs: hier gaat het om de Covid-maatregelen die getroffen moeten worden om de leerlingen, studenten
en leerkrachten en docenten veilig onderwijs aan te bieden, alsook de aanschaf van PPE's. Het gaat om alle
schooltypen over het gehele land;
c. Medisch: o.a. aantrekken van extra zorgverleners en artsen, medicatie en test materiaal, voorlichting;
d. Binnenlandse zaken: voornamelijk PPE's en regulier ontsmetten van werkruimten CBB-kantoren en andere diensten;
e. Rechterlijke Macht: voorzieningen treffen in de rechtszalen en aanschaf PPE, zodat de werkzaamheden
voortgezet kunnen worden;
f. Fiscaal: derving inkomsten door heffingskorting aan gepensioneerden, ambtenaren en de particuliere sector;
g. Logistiek: hier gaat het om hotels die dienen als quarantaine/ isolatieplaats en voeding voor de mensen in
quarantaine.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October