Heftige discussie over oprekken 'leningenplafond'
25 Sep, 00:00
foto
Initiatiefnemer Asiskumar Gajadien. (Beeld: DNA)


In De Nationale Assemblee is er heftig gedebatteerd tussen oppositie en coalitie over het verhogen van het leningenplafond naar 95%, terwijl de internationale norm 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is. In een initiatiefwet vragen de Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Miquella Soemar-Huur (ABOP) om het leningenplafond te verhogen. Hierdoor krijgt de regering de ruimte om leningen aan te gaan en schulden te herschikken. Ook wordt er gevraagd om de Bankwet te wijzigen waardoor de regering bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan kan kloppen voor monetaire financiering van SRD 1.5 miljard voor beheersing van Covid-19. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat de CBvS juridisch deze kwestie niet zou kunnen verdedigen. Hij wilde graag de visie weten van de monetaire autoriteit. Toen had Parmessar, die ook lid is van de commissie van rapporteurs,  een brief van governor Maurice Roemer, nog niet onder ogen gehad. Tijdens de commissievergadering was de visie van CBvS nog niet bekend. De governor heeft kanttekeningen geplaatst bij de initiatiefwet. Volgens Parmessar kan er niet voorbij worden gegaan aan de zienswijze van de governor. Commissievoorzitter Mahinder Jogi (VHP) voerde aan dat hij niet tot die conclusie komt als Parmessar. Hij voerde aan dat de schuld al 104% is op basis van gegevens van het Bureau voor de Staatsschuld. Heel wat schulden zijn niet geregistreerd. De regering moet op basis van deze wet de ruimte krijgen om haar beleid uit te kunnen voeren. 

De NDP-fractie benadrukte dat de regering een blanco cheque wil hebben. Door goedkeuring te geven aan deze initiatiefwet, wordt de controlemogelijkheid van De Nationale Assemblee uit handen gegeven, benadrukte Melvin Bouva. Hij haalde aan dat de regering ook geen schuldsaneringsplan heeft gepresenteerd. Zonder onderliggende stukken wordt goedkeuring van het parlement gevraagd. Volgens hem kan op basis van de bestaande wet de regering tot 95% lenen, alleen is er toestemming vereist. Het percentage kan ook verder opgevoerd worden, zonder de wet te ondergraven, vindt de NDP-fractie. 

Visie CBvS
De governor van de CBvS zegt in een notitie aan commissievoorzitter Jogi dat in feite de regering een besluit moet voorleggen aan De Nationale Assemblee om af te wijken van het maximale percentage van de voorschotten die genoemd zijn in de Bankwet. Nu wordt op basis van een initiatiefwet gevraagd om af te wijken van artikel 21 van de Bankwet. Gewezen wordt op overschrijding van het plafond, hetgeen een strafbaar feit oplevert voor de minister van Financiën en de president van de CBvS. De governor vraagt om vrijwaring van hem en functionarissen van de bank voor de consequenties die verbonden zijn aan de overschrijding. Benadrukt wordt dat door SRD 1.5 miljard ter beschikking te stellen voor beheersing van Covid-19, het dekkingspercentage van de SRD zal afnemen. Er is ook geen onderbouwing van het bedrag. De CBvS vraagt zich af of uitputtend is gezocht naar andere mogelijkheden. 

Initiatiefnemer Gajadien zegt desgevraagd aan Starnieuws dat de governor niet zonder meer heeft gesteld dat het niet mogelijk is om af te wijken van de Bankwet. Hij wijst op enkele consequenties ervan. Gajadien zegt geluisterd te hebben naar de kanttekeningen die gemaakt zijn door Assembleeleden en de CBvS. Daarom komt hij met wijzigingsvoorstellen. Op grond hiervan is de vergadering verdaagd naar vrijdagmiddag 14.00 uur. Het Assembleelid voerde aan dat de Bankwet vaker is gewijzigd om de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ruimte te geven voor leningen. Het leningenplafond is vele malen overschreden en is nu zelfs op 104%. De regering moet de ruimte krijgen om orde op zaken te stellen. Het gaat over een periode van ongeveer twee jaar, waarna teruggegaan zal worden naar de internationale norm van 60%, benadrukt Gajadien. De regering moet een schuldenplan presenteren. Bij afwijkingen in urgente gevallen, zal er toestemming vereist zijn van De Nationale Assemblee. Dit zal vervat worden in de aangepaste ontwerpwet later op de middag. 

U kunt de notitie van de governor van de CBvS hier downloaden. 
pdf-icon.gif Notitie_CBvS.pdf                
Advertenties