Een goede of een verkeerde start?
24 Sep, 15:27
foto


Tijd en omstandigheden kunnen op elk moment veranderen. Vergeet niet dat je misschien vandaag de macht hebt en onthoudt dat de tijd veel krachtiger is, dan men denkt. Een zegswijze luidt als volgt : “Uit een boom kan je miljoenen lucifers maken, maar één lucifer is genoeg om miljoenen bomen te verbranden”.

Onderstreept wordt dat de chaotische sociaal, financieel, en economische situatie, de wurgcontracten, exorbitante salarissen, torenhoge toelagen, benoemingen, gronduitgifte  etc. lijkt alsof alles heel normaal was. Het is een goede ontwikkeling dat de meeste toelagen ingetrokken zijn en dat de abnormale hoge salarissen en de onterechte benoemingen, contracten en dubieuze gronduitgiftes, nader bekeken en onderzocht zullen worden. Velen klagen over de genomen maatregelen zijdens de regering, maar men klaagt niet over de nadelige handelingen van de vorige machthebbers, die haast alle 's lands inkomsten hebben verpand. Kortom: de huishouding van de Staat is door ernstig wanbeleid totaal ontwricht en vernietigd.

Het is geboden, dat alle toelagen en privileges on hold worden gezet. Geen dienstauto's meer, wel een autotoelage, geen privé telefoons en andere emolumenten buiten de regelingen en bepaalde wetten wijzigen. Ambtenaren die zitting nemen in commissies hoeven niet extra betaald te worden; dit hoort trouwens bij hun taken. De leden van de diverse raden een vergoeding toekennen naar ratio; m.a.w. geen dubbele salarissen en/of vergoedingen.

Verkeerde start 
Het is heel simpel om kritiek te leveren, maar als er daartoe grondige redenen zijn, dan moet er niet worden geschroomd dat te berde te brengen en de nodige kritiek te leveren. Alhoewel men misschien bewust en/of onbewust een verkeerde start heeft gemaakt door loyalisten te benoemen in allerlei functies (zelfs in meerdere raden, Leo Brunswijk), moet men niet vervallen in de fouten, die gemaakt waren door de vorige regeerders. Dit staat vast en heeft veel kritiek teweeg gebracht. Het goedpraten van de recente benoemingen lijkt meer een regel dan een uitzondering en spreekt niet van objectiviteit en transparantie. Het is begrijpelijk, dat competenties, loyaliteit en betrouwbaarheid zeer wenselijk zijn voor bepaalde functies. Desalniettemin wordt het wel hoog tijd, dat men verdere vervuiling en kwalitatieve uitholling van het overheidsapparaat gaat minimaliseren, c.q. elimineren.

Het is een voldongen feit, dat de start van de huidige regering niet vlekkeloos verliep. Zie de verdwijning van heel wat materiaal  en documenten op de kabinetten en op de ministeries. Het goedpraten van de benoemingen spreekt niet van objectiviteit en transparantie. Het zou beter overkomen indien de regering openlijker was geweest tegenover de kiezers en de Surinaamse gemeenschap, want een ieder is begaan met de slechte situatie. Het is echter geboden en men moet  er voor waken dat er geen verdere voedingsbodem wordt gecreëerd voor wanbeleid en wat men noemt: nepotisme, zelfverrijking, politisering van bedrijven etc.

Balkenende norm
Wat houdt deze regeling/norm exact in? Volgens deze norm zouden openbare bestuurders niet meer mogen verdienen dan 130 % van een ministerssalaris. De hoogte van de norm is in 2019 opgebouwd uit 130% van het jaarsalaris van de huidige premier van Nederland, Mark Rutte... Als deze norm ook in Suriname toegepast en gehanteerd wordt, dan zal er geen sprake zijn van anarchie en scheve verhoudingen. Deze regeling moet gelden voor alle instanties, parastatale instellingen/stichtingen, ziekenhuizen, universiteiten, banken, ambassades etc. Redenen genoeg om personeelsverordening drastisch aan te passen en vooral deze clausule in te bouwen.
De huidige president stelt terecht dat hij zich niet uit het veld laat slaan door vele kritieken en saboteurs, die hem van zijn missie denken af te houden. En dat terechte kritieken wel op een verantwoordelijke manier moeten plaats vinden.   

Ten slotte wordt aangetekend, dat niet alleen het volk door de zure appel moet bijten, maar de machthebbers dienen het juiste voorbeeld te geven. Men moet niet afwijken van de gedane belofte of was het podiumtaal (Red Su en Wo Set' en)?
Een verantwoordelijke moet gewoonweg leiden en niet zichzelf laten leiden!

Roy Harpal
Advertenties