Ramdin vraagt VN speciale aandacht voor kwetsbare landen
22 Sep, 01:31
foto
Minister Albert Ramdin


Op de 75e jaardag van de Verenigde Naties heeft minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, speciale aandacht gevraagd voor de kleine en kwetsbare landen in de wereld. "We moeten ernaar streven om niemand achter te laten, onze planeet te beschermen, vrede te bevorderen en conflicten te voorkomen." Hij voegde eraan toe dat de VN vertrouwen moet opbouwen en als organisatie invulling moet geven aan haar voornemen om de instellingen te hervormen, zodat ze effectieve organen blijven in dienst van de volkeren van de wereld.

"Dit alles kan niet worden bereikt zonder een multilateraal systeem," zegt Ramdin. "Alleen door multilateralisme kunnen we hopen onze doelen als internationale samenleving te bereiken." Hij stelt dat alleen door een versterkte multilaterale inspanning de toekomst kan worden veiliggesteld. "We hebben een verbintenis nodig voor een nieuw multilateralisme."

De Verenigde Naties herdacht maandag haar 75-jarig bestaan, maar door de Covid-19-pandemie waren er nauwelijks gasten. Wereldleiders zijn thuis gebleven voor wat meestal het grootste diplomatieke evenement van het jaar is. Vooraf opgenomen toespraken zijn opgestuurd voor de allereerste, bijna volledig virtuele Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met een wereldwijde pandemie, economische ongelijkheden, een klimaatcrisis en toenemende spanningen tussen landen, is diplomatie meer dan ooit nodig.

Toen VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de pers toesprak voorafgaand aan de Algemene Vergadering, zei hij tegen journalisten: "In dit 75-jarig jubileumjaar zien ​​we ons eigen 1945-moment onder ogen." Hij benadrukte het belang van de ontmoeting op dat moment en samenwerken om ‘beter te herstellen’ van de huidige crisis.

Het thema van de Algemene Vergadering van dit jaar is "Covid-19 confronteren door effectief multilateralisme". Op donderdag 24 september vindt op ministerieel niveau een debat plaats over mondiaal bestuur na Covid-19. Er broeit speculatie over hoe China zich zal positioneren, vooral als Trump dinsdag in zijn toespraak zeer kritisch is over China.

Bij afwezigheid van presidenten en premiers zullen landen voor het grootste deel vertegenwoordigd worden door hun ambassadeurs.

In zijn toespraak wijst minister Ramdin op de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd door de Covid-19-pandemie, wat "ons dwingt om het multilateralisme nog meer te omarmen." Het gezamenlijk aanpakken van de veelzijdige gevolgen, de economische, sociale en gezondheidsgevolgen van de Covid-19-pandemie en interventies die het risico verkleinen en de veerkracht of het herstel bevorderen voor populaties met een hoog risico, zou kunnen helpen om onze langetermijnrespons op de pandemie te verbeteren en effectiever voor te bereiden voor toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en andere mondiale bedreigingen," stelt de bewindsman.

"In deze uitdagende tijd is het financieringslandschap drastisch veranderd. De economische en financiële schokken die samenhangen met Covid-19, zoals verstoringen van de industriële productie en dalende grondstofprijzen, verstoren de economische groei en vormen een bedreiging voor duurzame ontwikkeling." Minister Ramdin vindt daarom dat financiering voor duurzame ontwikkeling centraal moet staan in de paraatheid en veerkracht van de volkerenorganisatie. "Aangezien ontwikkelingslanden ernaar streven te voldoen aan de eisen van de crisisrespons, is een haalbare oplossing voor schulden, van cruciaal belang. De ontwikkelde partners dienen zich te houden aan de overeengekomen hulpbeloften voor financiering van ontwikkeling."

De Algemene Vergadering zal op 23 september 2020 worden toegesproken door president Chan Santokhi, tijdens het Algemeen Debat. 
Advertenties