Politieke leiders benadrukken belang eenheid
21 Sep, 18:17
foto
De coalitieleiders en Assembleevoorzitter Marinus Bee bij de kranslegging vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein. Er zijn kransen gelegd bij het standbeeld van Jagernath Lachmon en Johan Pengel. (Foto: CDS)


Bij de standbeelden van Jagernath Lachmon en Johan Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein zijn  kransen gelegd. Voor de eerste keer is de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid herdacht vandaag, maandag 21 september, de geboortedag van Lachmon, medeoprichter van de politieke partij VHP. 

Lachmon is voor alle Surinamers onsterfelijk, stelde president Chan Santokhi. Dit vanwege de verbroederingspolitiek waar hij voorstond. Het gedachtegoed wordt nationaal door het hele politieke spectrum gerespecteerd. Het is tegen deze achtergrond, dat de regering ervoor heeft gekozen om een dag van Nationale Verbroedering en Eenheid in te stellen. Het gedachtegoed is er om politieke partijen met elkaar te verbinden in het belang van een vredige en harmonieuze samenleving. "De multiculturele, multireligieuze en multi-etnische gemeenschap verplicht ons om met respect om te gaan met elkaars opvattingen, cultuurachtergronden en elkaar de ruimte geven om eigen religieuze, maatschappelijke en culturele waarden persoonlijk te beleven," zei Santokhi.

“De politieke erfenis van Lachmon kan ook dienen als voorbeeld voor de regio en de wereld,” meent de president. De basis voor een gezonde nationale, regionale en internationale ontwikkeling is een klimaat van rust en vrede. Dat biedt condities voor welvaart, welzijn en ontplooiingskansen voor iedereen. Deze regering streeft naar een samenleving die fundamenteel gebaseerd is op de universele rechten van de mens,” zei Santokhi.  Hij merkte op dat de verbroederingspolitiek naar vrede leidt. ‘’De enorme uitdaging waar wij voor staan als landen overstijgen onze etnische, religieuze of politieke verschillen. Wij hebben nu juist die verbroedering nodig dat alle Surinamers elkaar ondersteunen zij aan zij, schouder aan schouder, dat wij ons afhouden van wat ons verdeeld houdt en dat wij ons samen richten op wat ons bindt." De president riep eenieder op die eenheid te tonen in deze periode van Covid-19 en bij het oplossen van de financiële crisis, meldt de Communicatie Dienst Suriname. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf aan, dat de praktische invulling van verbroedering de meest stabiele periode in de Surinaamse ontwikkeling heeft opgeleverd. Het begrip verbroedering is verbonden met waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. Naast Lachmon memoreerde hij ook Pengel voor diens immense bijdrage binnen dit politieke gedachtegoed. De bewindsman riep de aanwezigen op om deze verworvenheid te behouden. Hij stelde dat de uitdagingen waarmee het land kampt, met vereende krachten opgelost worden. De aardoliesector is veelbelovend en zal moeten dienen als stimulans voor het verwerven van onder meer de broodnodige economische stabiliteit. 

NPS-voorzitter tevens een der coalitieleiders, Gregory Rusland, gaf aan dat de term verbroederingspolitiek een creatie was van Lachmon, terwijl Pengel eerder sprak van integratie, assimilatie of brede basis politiek. Beide politieke leiders hebben als verworvenheid dat ze gezorgd hebben voor rust en harmonie in de samenleving. Rusland riep de totale samenleving op onder alle omstandigheden ervoor te zorgen haar bijdrage te blijven leveren aan de basis van wat de twee politieke leiders voor Suriname hebben bereikt, om het land verder te verheffen en daarbij voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld. 

Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur gaf aan, dat het een recht is om 21 september uit te roepen tot Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. De politiek leider memoreerde ook kort de verdiensten van Lachmon die volgens hem geen politieke hebzucht kende. Somohardjo zegt blij te zijn, dat president Santokhi met zijn partij die idealen van Lachmon voortzet. Hij sloot af met de volgende woorden van Pengel: ‘’Al houden wij niet elkaar, als het om Suriname gaat moeten wij bereid zijn elkaar te omhelzen’’.

Advertenties