Regering krijgt toestemming in DNA voor maatregelen
19 Sep 2020, 02:16
foto
De coalitie stemt vóór de motie waarin de regering ondersteund wordt om diverse maatregelen te treffen. 31 coalitieleden stemden vóór terwijl de NDP-fractie (14) tegen gestemd hebben. (Beeld: DNA)


Nadat de regering de financiële stand van zaken heeft voorgelegd aan De Nationale Assemblee in een marathonzitting, is iets vóór twee uur in de nacht goedkeuring gegeven aan te treffen maatregelen op korte termijn. De NDP-fractie stemde tegen de motie ingediend door de coalitie. De motie is aangenomen met 31 vóór en 14 tegen. De BEP-fractie zegt diverse maatregelen te ondersteunen, maar heeft op basis van haar strategie niet deelgenomen aan de stemming. 

De coalitie vraagt in de motie, ingediend door fractieleider Asiskumar Gajadien, om zo spoedig mogelijk over te gaan tot een vaste wisselkoers. Het beleid van de regering wordt ondersteund om diverse maatregelen uit te voeren ter gezondmaking van de economie en bestrijding van de armoede. De NDP-fractie vindt dat met de maatregelen er geen verlichting zal komen voor het volk. De subsidie voor elektriciteit, water en openbaar vervoer worden opgeheven. De brandstofprijzen zijn verhoogd. Er wordt teveel weggehaald bij het volk, terwijl de compensatiemaatregelen onvoldoende zijn. 

De motie die is aangenomen: 
Gehoord,
• De substantiële uiteenzetting en analyse van de regering en de antwoorden op de gestelde vragen aan de regering omtrent de actuele financieel-economische situatie.

Overwegende,
• Dat de door de voormalige regering Bouterse/Adhin totstand gebrachte financieel-economische crisis door de huidige regering dringend aangepakt moet worden;
• Dat voormelde crisis verder versterkt wordt door de heersende Covid-19 pandamie;
• Dat voormelde crisis zich kenmerkt in:
- Schuldenlast reeds boven de 100% van de BBP;
- Overheidsuitgaven die explosief zijn gegroeid;
- Overheidsinkomsten verder zijn afgenomen, waarbij belangrijke inkomsten onder andere uit de goud- en oliesector is verpand;
- Dat de ontwaarding van onze munteenheid enorm is;
- Dat de samenleving verarmd is geworden.
• Dat de regering deze scheefgroei ten behoeve van het volk serieus aanpakt;
• Dat de regering ondanks de beperkte financiële middelen al het mogelijke zal doen om de samenleving te behoeden van verdere verarming;

Besluit:
De Nationale Assemblee roept de regering op:
• om zo spoedig mogelijk 1 (een) vaste stabiele wisselkoers tot stand te brengen;
• de kwetsbare groepen in de samenleving te blijven ondersteunen, middels een goed sociaal vangnet, waarbij de volgende aanpassingen noodzakelijk zijn:
- Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) van SRD 525 naar SRD 750 per maand;
- Algemene Kinderbijslag (AKB) van SRD 50 naar SRD 75 per maand;
- Financiële bijstand voor mensen met een beperking van SRD 325 naar SRD 500 per maand;
- Opvang van schoolvervoer;
• de fiscale heffingskorting van SRD 750 per maand te handhaven;
• de controle op prijsopdrijvingen te intensiveren, zodat de samenleving wordt beschermd;
• om voor 30-tal basisgoederen maximum verkoopprijzen te stellen;
• de aanschaf en distributie van de goederen transparant te laten verlopen;
• de inkomsten van de staat te verhogen middels:
- Opvoering van controle en aanpassing van royalty’s bij de kleinschalige goudwinning;
- Aanpassing van grondhuur tarieven en spoedige implementatie van grondconversie;
- Opvoering op de controle van uitvoer van rondhout en vis;
• de tarieven van de nutsvoorzieningen te rationaliseren, gepaard gaande met doorlichting van deze bedrijven;
• in deze crisissituatie de twee goudmaatschappijen te vragen een extra bijdrage te leveren voor een crisisheffing;
• om steeds overleg te blijven plegen met relevante groepen om de te treffen maatregelen in harmonie te doen plaatsvinden;
• om de communicatie met de samenleving te intensiveren ten einde de betrokkenheid en begrip bij de samenleving te vergroten;
• de personen verantwoordelijk voor de huidige financieel debacle binnen wet en recht te doen vervolgen
• De Nationale Assemblee te blijven informeren over de overgenomen financieel-economische crisis en de voortgang van de aangedragen oplossingen.

De Nationale Assemblee ondersteunt het beleid van de regering met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen ter gezondmaking van onze economie en beheersing van de armoede volledig.
Advertenties