De kogel is door de kerk?
18 Sep, 09:36
foto


“Bij elke verkiezing rekent de burger onverbiddelijk af. Dit maakt dat vele politici en beleidsmakers de noodzakelijke structurele en duurzame maatregelen niet durven te nemen. Ze maken het liefst beleid met weinig (on)zekerheden en beperkte visie. Beleid dat duurzame maatregelen uit de weg gaat; beleid dat alleen gericht is op de volgende verkiezingen. “Niet deze regering”, “dat is niet onze visie”.  Geloof het of niet dit zijn woorden van Chan Santokhi, president van de Republiek Suriname.

Als u ook de foto bij deze uitspraak in gedachte neemt dan is dat hartverwarmend en hoopvol. Helaas is hoop de voorloper van een teleurstelling. Maar ik heb hoop; omdat naar mijn gevoel de president er ook in gelooft. Laten wij eerlijk en oprecht, wanneer het Suriname betreft, vaststellen dat onder de huidige constellatie het moeilijk voor de president wordt de daad bij het woord te voegen. Woorden als “deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezingen” komen van regeringsleiders die staatsmanschap tonen. 

Deze zware woorden passen niet in het bedrijf dat wij in Suriname kennen als politieke partijen. Hoezeer ik de president wil geloven verzet mijn kennis van de politieke cultuur zich ernstig daartegen. Meneer de president als het u slechts lukt om in de komende zittingsperiode alleen maar deze  vier zaken voor Suriname te realiseren dan bent u wederom welkom en geslaagd in uw werk t.w.
1. Invoering van de BTW op een correcte wijze
2. Sanering van het overheidsapparaat 
3. Invoeren van de onroerendgoedbelasting.
4. Toepassing van de anti corruptie wet zonder aanzien des persoons.

Maar, terwijl de president in de hoedanigheid als hoofd van de regering bevoegd is om zijn visie kenbaar te maken, luisteren de overige politieke leiders in dit land met een bedenkelijke glimlach naar zijn inzichten. Maar dit is een unieke kans omdat u breed gedragen wordt in De Nationale Assemblee.

Als ten minste 34 Assembleeleden bereid zijn om u inderdaad te ondersteunen in de missie om voor de komende generatie en niet naar de komende verkiezingen te werken, dan kunnen wij de modus operandi in De Nationale Assemblee ontmantelen.

De kern van het probleem in D.N.A. met betrekking tot het functioneren is dat de leden na 33 jaren nog steeds functioneren in het systeem van onze eerste Grondwet (1975) als te zijn een parlementair stelsel met oppositie en coalitie. Zij zijn niet in staat of hebben dat inzicht niet om de omslag te maken naar het nieuwe systeem van de Grondwet van 1987. Ook het huishoudelijk Reglement is uit de tijd.

In dit systeem zijn alle 51 leden als collectief gebonden om in een concreet geval een besluit te nemen dat aanwijsbaar in het belang van het land is, hetzij materieel of immaterieel. De omslag in denken is wat de president nodig heeft om de missie waarin hij gelooft te kunnen realiseren.
Maar helaas zal dit een illusie blijken te zijn en kort voor het einde van de zittingsperiode zullen wij weer met potten en pannen de straat opgaan om gebruik te maken van ons democratische recht. Wat een land.

Eugène van der San 
Advertenties