NDP stelt vragen over managen financieel verkeer
15 Sep, 18:41
foto
Rabin Parmessar, fractieleider NDP.


De Nationale Democratische Partij (NDP) wil weten hoe de regering zal omgaan met het financieel verkeer. In een brief aan de voorzitter van De Nationale Assemblee heeft de NDP-fractie daartoe een vergadering aangevraagd.  

NDP-fractieleider Rabin Parmessar constateert een zorgwekkende situatie van het financieel verkeer. Hij somt op:
- De kwaliteit van de elektronische infrastructuur voor girale betalingen;
- Het beleid van lokale banken dat verschilt qua tarieven, wachttijden van dienstverlening en bereikbaarheid, die een directe impact hebben op het wel of niet, en in welke mate rekeninghouders kunnen beschikken over eigen gelden;
- Het te snel en zonder goede opvangmaatregelen overgaan tot het afschaffen van cheques, per 1 augustus 2020;
- Het opleggen van limieten door de banken en onvoldoende chartaal geld voor de klanten en
- De verhoging van de US-dollar koers bij de banken.

Dit alles zorgt volgens de NDP-fractie voor enorme irritatie bij de rekeninghouders, stagnaties voor (buitenlandse) verplichtingen van organisaties en onzekerheid bij rekeninghouders. "Geconcludeerd mag worden dat er een groeiende parallel banking circuit ontstaat, wat betekent dat geld wordt doorverkocht tegen een provisie van tussen de 0,5 en 2,5 procent," staat in de brief naar de DNA-voorzitter. "Ondanks deze negatieve ontwikkelingen, wordt er bitter weinig informatie door de banken verschaft aan de samenleving." De fractie vindt dat ook de Centrale Bank van Suriname, als de monetaire autoriteit, in alle talen zwijgt ondanks dat de geldomloop in de samenleving ernstig is verstoord. "De rol van de toezichthouders laat te wensen over”, stelt de NDP-fractie.  

Zij wijst erop dat er in de informele sector in Suriname traditioneel veel contant geld in omloop is. Ook in het binnenland en in rurale gebieden worden nog veel transacties uitsluitend in contanten gedaan. De transformatie naar het girale is een positieve zaak, echter eist dit een goede voorbereiding qua voorlichting, infrastructuur, uniforme regelgeving en beveiliging. De NDP-fractie vraagt de regering  dan ook om het parlement te informeren over haar standpunten in deze en maatregelen om rust terug te brengen in het financieel verkeer.
pdf-icon.gif ndp_verzoekschrift_financieel_verkeer.pdf                
Advertenties