Red Su ondersteunt behoeftigen met voeding en schoolspullen
14 Sep, 21:40
foto


Stichting Red Su heeft het afgelopen weekend in het district Wanica 250 voedselpakketten verstrekt aan sociaal zwakkere gezinnen. Deze week zal het schoolpakkettenproject worden uitgevoerd waarbij ruim 200 schoolpakketten beschikbaar gesteld zullen worden aan scholieren van alle onderwijsniveaus, om hen te ondersteunen en te faciliteren in hun educatie- en vormingsproces.

Voorzitter van de organisatie, Assembleelid Asiskumar Gajadien, zegt aan Starnieuws dat een jaar lang diverse sociale activiteiten zijn ontplooid. Officieel is de stichting in juni dit jaar opgericht. Er zijn voedingspakketten, bestaande uit een levensmiddelen, die gerekend worden tot de zogeheten eerste levensbehoeften, aan sociaal zwakke en minder draagkrachtige gezinnen zijn verstrekt. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het verlichten van de nood van behoeftigen. 

Behalve het verstrekken van deze schoolpakketten, zal de stichting het leerproces van kansarme en behoeftige scholieren ondersteunen met het beschikbaar stellen van laptops, tablets, smart-phones en beltegoed voor internetgebruik. De coördinatie van dit project ligt in handen van Shiraz Boedhoe en Shanti Oedairadjsingh.

Gajadien merkt op dat met de bijdrage aan scholieren, studenten, drop-outs en jongeren uit sociaal zwakke gezinnen een krachtige en kwalitatieve impuls wordt gegeven om hun ambities waar te maken. Het doel is om de kansen en mogelijkheden van de scholieren te vergroten. 
Advertenties