Ziekenhuisdirecties bereiken oplossing voor uitbetalen lonen
31 Jul, 11:47
foto


Manodj Hindori, algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, is hoopvol gestemd over de uitbetaling van lonen en vakantiegelden van het personeel van de ziekenhuizen. De ziekenhuisdirecties hebben donderdagmiddag alle loonstaten en salarisuitdraai ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. "We hopen dat maandag de overmakingen vanuit het ministerie van Financiën naar de rekeningen van de ziekenhuizen zal plaatsvinden, zodat het personeel maandag nog uitbetaald kan worden.
 
De ministers van Financiën en Volksgezondheid hebben donderdag aan de ziekenhuisdirecties gevraagd om de loonkosten van de maand juli in te dienen. Deze moesten volledig gespecificeerd worden met de gedetailleerde loonstaten per werknemer, waardoor iedere cent verantwoord kan worden, zegt Hindori. De voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Claudia Redan, om een reactie gevraagd hoopt dat de arbeidsonrust binnen de diverse ziekenhuizen is afgewenteld met deze tijdelijke oplossing. Met de minister van Volksgezondheid is er een meeting gepland om te komen tot een duurzame oplossing. De ziekenhuizen hebben diverse vraagstukken te bespreken.

De ziekenhuisdirecteuren hebben vernomen dat de vertraging in de uitbetalingen aan de ziekenhuizen was ontstaan doordat het Staatsziekenfonds (SZF) geen afdoende verantwoording kon afleggen wat er met de maandelijks verkregen gelden van Financiën precies werd gedaan. De ziekenhuizen zullen hun uitgaven volledig transparant moeten voorleggen aan Financiën. "De ziekenhuisdirecties hebben daar geen enkele moeite mee, integendeel juichen we het juist toe dat in deze financieel zeer moeilijke tijd voor het land iedere cent eerst moet zijn verantwoord voordat het wordt uitgegeven," laat Hindori optekenen. Intussen is bekend geworden dat SZF-directeur Rick Kromodihardjo op non-actief is gesteld door Volksgezondheid. 
 
De ziekenhuisdirecties zijn ingenomen dat de ministers van Financiën en Volksgezondheid gisteren een snelle oplossing hebben uitgewerkt voor de uitbetaling aan het ziekenhuispersoneel. "In afstemming met de vakbonden gaan we ervan uit dat met de uitbetaling van de lonen en vakantiegelden het personeel het werk normaal zal hervatten en dat de rust zal wederkeren in de ziekenhuizen. Wij gaan ons dan weer volledig concentreren op het opschalen van de Covid-zorg in de ziekenhuizen, want de Covid-epidemie die ons land momenteel teistert vraagt alle aandacht van ons," stelt Hindori. 
Advertenties