NII opgedoekt; Communicatie Dienst Suriname in de plaats
28 Jul 2020, 00:01
foto


Het Kabinet van de President heeft besloten het Nationaal Informatie Instituut (NII) op te doeken. Hier in de plaats komt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Voor deze naamsverandering is gekozen op basis van vernieuwde inzichten, waarbij de overheid wil overstappen van informatievoorziening naar interactieve communicatie met de burger. Deze manier van informatie-uitwisseling sluit naadloos aan bij de hedendaagse manier van communiceren, wordt er gemeld door deze nieuwe dienst. 

De Communicatie Dienst Suriname zal gebruik maken van alle ten dienste staande mediakanalen, om ervoor te zorgen dat elke Surinaamse (wereld)burger bereikt kan worden. Gelet op de huidige technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk mee te gaan met de trend op dit gebied. ICT heeft immers een niet miskenbare plek in elke samenleving, wordt er aangegeven. 

Tijdens de inauguratie van president Chan Santokhi is het nieuwe logo waarmee de regering de samenleving wil dienen, gepresenteerd. In dit logo is het silhouet van de Surinaamse kaart, te zien, met daarin de diverse kleuren die alle bevolkingsgroepen weergeven. Dit is het eenheidssymbool. Samen vormen wij een natie. Indachtig die eenheid, wordt dit het nieuwe logo waarmee de regering zal werken. De CDS zal hierin voorgaan, staat er in een het persbericht. 

Het NII, dat in maart 2017 is opgericht, had de overheidsinformatie gecentraliseerd. De overheidsinformatie werd niet meer via de ministeries verspreid, maar via NII, waar Clifton Limburg, directeur van was. De Nationale Voorlichtingsdienst die jarenlang bestond, is opgegaan in het NII. De nieuwe regering wil zich blijkbaar niet identificeren met het beleid en de naam van dit instituut. Er is niet alleen een naamsverandering aangekondigd, maar ook inhoudelijk zullen er veranderingen worden aangebracht.  
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June