Twee dagen vóór aftreden verkavelt Noersalim Cultuurtuin
17 Jul 2020, 19:35
foto
Twee dagen voor zijn aftreden heeft minister Mike Noersaliem als waarnemer op RGB de beschikkingen van de uitgifte van Cultuurtuin getekend.


Als een dief in de nacht heeft de afgetreden minister Mike Noersalim (Binnenlandse Zaken), als vervanger op Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, op de valreep gronduitgiftes goedgekeurd. Zijn collega Lekhram Soerdjan is met verplicht verlof gestuurd door president Desi Bouterse. Noersalim heeft op 14 juli beschikkingen getekend op het terrein dat bekendstaat als 'Cultuurtuin'. De terreinen zijn uitgegeven voor bebouwing en bewoning. Op 15 juli zijn de terreinen ingeschreven in het register door de hypotheekbewaarder. Terstond is men begonnen met ontbossing van oeroude bomen. 

Toen de ontbossing van Cultuurtuin, achter Paramaribo Zoo ontdekt werd door Rotarians en anderen, is er alarm geslagen. Milieuorganisaties trokken aan de bel en hebben donderdag ter plekke voorkomen dat de ontbossing verder ging. Cultuurtuin valt onder beheer van Stichting Natuurparken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en bevat ook de gronden van Paramaribo Zoo, Dierenasiel, 4 voetbalvelden en verschillende looppaden door vele hectare bos in Noord-Paramaribo. 

Milieu-activisten en diverse burgers vinden dat de zaak teruggedraaid moet worden. Het is opvallend dat alle stappen die ondernomen moeten worden om de terreinen uit te geven, in twee weken rond gekregen zijn. Mensen wachten jaren zonder dat de grondpapieren in orde komen. Een bron zegt aan Starnieuws dat het om een gecoördineerde actie gaat. De terreinen zijn aan verschillende mensen afgegeven in twee weken tijd. 

Binnen een dag na de goedkeuring door minister Noersalim heeft de hypotheekbewaarder de percelen ingeschreven. 

Waarschijnlijk zijn de erfpachtrechten verlopen, waardoor alles terugvalt in de boezem van de Staat. Mensen hebben hierdoor kans gezien om het terrein in te pikken. De aangevraagde terreinen zijn op 8 juli 2020 voorzien van Perceels ID. Het perceel maakt deel uit van de voormalige plantage Wolfenbuttel. De percelen zijn nu voor 40 jaar in grondhuur afgestaan. 

De percelen zijn toegewezen aan onder andere: Romario Ronopawiro, Flores Caboelefodo, Michelle Karijodrono, Gabriëlle Sue-Ellen Zschuschen, Artie Ramamangal, Dave Woei, Shaquille van Zichem, Simone Zschuschen, Mae Comvalius, Stephany van Zichem, Shannon van Zichem en Chantal Budel. Het gaat om percelen die tussen de 450 en 600 m2 zijn. 

U kunt de uitgegeven percelen hier downloaden. 
pdf-icon.gif Gronduitgifte_Cultuurtuinlaan.pdf                
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January