Santokhi belooft beter leven, want 'dit is ons Suriname'
17 Jul 2020, 04:46
foto
President Chan Santokhi tijdens zijn inaugurele rede op het Onafhankelijkheidsplein. (Foto: Ranu Abhelakh)


"Deze coalitie heeft nu de verantwoordelijkheid gekregen het land weer op te bouwen. Het zal niet makkelijk gaan, zonder geld, met een zwakke overheid en torenhoge schulden. Maar hoe moeilijk het ook zal zijn, wij gaan het land weer opbouwen, want dit is ons Suriname." President Chan Santokhi heeft in zijn inaugurele rede het Surinaamse volk een beter leven beloofd.

"Het vertrouwen dat wij in de toekomst hebben, moeten we omzetten in daden en resultaten. Iedereen kan bijdragen." Met de belofte op betere tijden voor Suriname, heeft de nieuwe president ook de realiteit geschetst van een lege staatskas, een schaarste aan vreemde valuta en torenhoge schulden. "Instellingen die belangrijk zijn voor goed bestuur en voor de inkomsten van de staat, zijn verzwakt. De centrale bank, de belastingdienst, de douane en zelfs vele ministeries functioneren onvoldoende. De slechte financiële situatie is in de voorbije jaren telkens bevestigd door beoordelingsbureaus: ons land is stelselmatige gedowngraded.

Uitgaand van een realistische koers worden de schulden op meer dan SRD 50 miljard geschat. Santokhi verwacht met zijn nieuw regeerteam een groter financieel gat aan te treffen wanneer ze aan het werk gaan. "De exacte diepte daarvan is ons nog niet bekend." Boven alle problemen zijn er nog de coronaviruspandemie en de morele crisis."

Het staatshoofd zegt dat hij ondanks de ernstige crisis, de overtuiging heeft dat het wordt opgelost. Daarbij is eensgezindheid belangrijk. Hij kondigt aan dat de staatsfinanciën en de macro-economie weer gezond gemaakt zullen worden. Er komt een programma tot stabilisatie, herstel en groei. Steun van internationale financieringsorganisaties is daarbij noodzakelijk. In dat kader wordt er gesproken met de schuldeisers, zodat Suriname aan zijn verplichtingen kan voldoen en tegelijkertijd financiële ruimte krijgt om te kunnen regeren.

"Het ambtenarenapparaat zal anders moeten, efficiënter, en vooral productiever. Wij gaan nieuwe kansen bieden aan onze ambtenaren. We gaan ze trainen voor de vele nieuwe bedrijven en sectoren die we voor ogen hebben," geeft Santokhi een glimp van de weg welke zal worden opgegaan met het log overheidsapparaat. Er komen nieuwe mogelijkheden die veel beter betaald zijn dan de overheid, stelt hij. Voorts zullen delen van de overheid worden verzelfstandigd om aan de gestelde doelstellingen te voldoen.

Voor sociale dialoog is er ook ruimte ingeruimd. Het staatshoofd geeft aan dat alleen door een goede samenwerking tussen overheid, vakbonden en werkgevers, het probleem van de ambtenarij met succes kan worden opgelost. De dialoog tussen overheid, bedrijfsleven, vakbeweging en maatschappelijke groepen zal verbeteren.

De houders van vreemde valuta geruststellend, belooft Santokhi dat ze de zekerheid krijgen dat hun gelden veilig zijn. "Wij willen dat iedereen zijn geld weer veilig kan zetten bij de banken in Suriname." Daarmee samenhangend kondigt hij ook herstel van de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname aan. Santokhi wijst de samenleving erop dat met een lege staatskas en een kapot overheidsapparaat, de ontwikkeling van stad, district en binnenland niet op gang komt. "Daarom moeten we eerst maatregelen treffen en offers vragen om samen het moeilijke pad af te leggen."
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June