Regeerakkoord coalitie weinig concreet 
16 Jul, 03:54
foto


Na veel heisa over de positionering van de verschillende mensen op de diverse posten, is de nieuw aan te treden regering in grote lijnen bekend bij het grote publiek. Zoals gebruikelijk, is er een regeerakkoord bekendgemaakt, van waaruit men denkt het nieuwe beleid te gaan uitvoeren. Na dit document grondig te hebben doorgenomen, blijkt dat er echter financiële onderbouwing ontbreekt. De vraag of de coalitie wel over geschikte mensen beschikt om een financiële inschatting en prognoses te maken over de economische toestand van het land, dringt zich op. 
 
Voor de verkiezingen van 25 mei 2010 was het algemeen bekend dat van de 17 participerende politieke partijen, er maar 2 een financiële verantwoording hadden geproduceerd om hun verkiezingsprogramma te onderbouwen. Bij tij en ontij wordt er door zowat elke politieke partij geroepen dat men over kader en deskundigheid beschikt. Als er echter relevante vragen over de financieel-economisch situatie van het land worden gesteld, valt men constant terug op de zogenaamde partijdeskundigen. Maar bestaan die deskundigen wel echt? Tijdens de VES-debatten voor 25 mei 2020 was het pijnlijk merkbaar dat alle lijstjes van beloften en wenselijkheden van de diverse politieke partijen niet financieel konden worden verantwoord. Roepen dat men over kader en over ter zake deskundigen beschikt, geeft nog geen realiteit. Rekenen is namelijk een kunst!

Regeerakkoord
In het regeerakkoord van de nieuw aan te treden coalitie zijn er slechts 2 pagina’s besteed aan de financieel-economische situatie. Hierin wordt niets concreets ingebracht en valt men terug op verkiezingsretoriek, zoals het afkraken van het vernietigende economische beleid van de afgelopen tien jaar, de hoge schuldenlast, de zwaar fluctuerende wisselkoersen of de hoge prijzen in de winkels. Ook worden de oneliners zoals de diversificatie van de economie, het verhogen van de productie en de werkgelegenheid of het gebrek aan geld in de staatskas weer uit de kast gehaald. Op dit moment heeft Suriname niets aan al dat gejammer. Nu hebben we visionairs nodig, die bekend zijn met het uitzetten van economische data en cijfers, en een plan en prognose klaar hebben om de verdiencapaciteit van het land te verhogen.

Over de belastingen wordt –tot mijn grote verbazing- nauwelijks een woord gerept. Is de nieuwe coalitie wel op de hoogte van het feit dat de belastingdienst in een land primair de instantie is die hoofdzakelijk zorgt voor het inkomen van een land? Nergens wordt er gesproken over hoeveel geld men denkt te gaan genereren voor Suriname via de belastingdienst. Ook over het verhogen van de productiviteit wordt er met geen woord gerept. Terwijl juist dit zorgt voor gerichte bezuinigingen en meer economische activiteit, en dus financiële groei. Dat is dan weer goed voor de verlaging van onze schuldpositie.

Tot nu toe wordt er alleen maar gesproken over de herstructurering van de vele schulden, wat niet onbelangrijk is, maar er wel voor heeft gezorgd dat we door alle kredietwaardigheidsbureaus zijn gedowngraded en vrijwel failliet zijn verklaard. In Suriname moeten we serieus een manier gaan vinden om zelf onze broek op te houden, en niet onze handen. Toegezegde hulp van buiten is leuk, maar zal geen duurzame oplossing blijken voor de grote sociale problemen in ons land. Suriname moet eindelijk eens een keer door professionele deskundigen bestuurd worden zodat er duurzame ontwikkeling voor land en volk gerealiseerd kan worden.

Waarom is een financiële verantwoording belangrijk?
Een verantwoord financieel gedrag van Surinaamse regeringsautoriteiten is vooral nu in deze penibele situatie, waarbij een devaluatie van de SRD onafwendbaar is, belangrijk. De economische crisis is grotendeels het gevolg van onverantwoord handelen van de vorige regering, maar nu moet het puinruimen beginnen en zaken concreet aangepakt worden. De financiële cijfers met onderbouwingen zijn vaak van groot belang voor financierders en investeerders. Met een goed financieel plan kan de buitenwacht wellicht overtuigd worden om geld te investeren in Suriname, of nieuwe leningen te verstrekken. 

Daarnaast zorgt een concreet en geloofwaardig financieel plan voor meer inzicht in potentiële winstmogelijkheden en risicogebieden. Het opstellen van een dergelijk plan zorgt voor transparantie en vertrouwen en dat zijn fundamentele zaken die kredietbeoordelaars positief kunnen beïnvloeden. Financieel deskundigen kunnen aan de hand van het plan constructief meelezen en meedenken en waar nodig het beleid versterken. 

Wat nu getoond moet worden is de politieke wil en een nieuw elan om de corruptie en de ondeskundigheid uit te bannen en te zorgen voor modernisering en ontwikkeling van Suriname. Aan mooie woorden hebben we nu weinig. We have to put our money where our mouth is.

Peter M Wolff 
petermartinwolff@outlook.com