President-elect en vp-elect: Heilige en historische opdracht
13 Jul 2020, 11:59
foto
De gekozen president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk tijdens een persconferentie na de verkiezing. Zij gaan in op de voornemens van de nieuwe regering. (Foto: Raoul Lith)


"Wans ope tata komopo wi mus' seti kondre bun. Dit is de heilige opdracht waarmee wij elke dag aan de slag gaan," waren de eerste woorden van president-elect Chan Santokhi in De Nationale Assemblee. Hij stelde dat er geen ruimte zal zijn voor corruptie en eigen gewin. "We hebben geen tijd oor politieke foefjes en trucjes. Ik ga daar ook geen tijd aan verspillen."

Santokhi merkte op dat we als volk goed moeten beseffen dat de financiële crisis waarin het land zich bevindt, elke worse case scenario overtreft. "We staan aan de rand van een financiële afgrond, we bevinden zich aan de rand van een default en de kas is zo goed als leeg." Hij benadrukte: "de crisis die wij overnemen is met geen pen te beschrijven."

Hij heeft opgeroepen de gelederen te sluiten en gezamenlijk de crisis te lijf gegaan. Hij is ervan overtuigd "dat we de crisis zullen oplossen als we het samen gaan doen." Santokhi stelde dat eenheid in verscheidenheid de drijfsfeer in zijn leven is en dat hij met respect en vaderlandsliefde zijn nieuwe taken zal vervullen.

Aan het volk zei hij: "U heeft mij aangehoord en ik heb naar u geluisterd. Ik heb uw noden gezien en gehoord. Ik wil u zeggen het land wordt nu geleid door mensen zoals u en ik, mensen uit alle lagen van de bevolking, u bent ons en zij zijn u." Santokhi beloofde eenheid in beleid, een coherent beleid. "Zonder die eenheid heeft ons land geen toekomst. Het is volgens hem nu tijd om als volwassen mannen en vrouwen te gaan werken aan de ontwikkeling van dit land. "Wo set'en  samen. Er is veel te doen en dat doen we met de steun en kracht van u en van de Almachtige."

Santokhi zegt dat het een voorrecht is om het hoogste ambt te mogen vervullen. Een ambt dat hij met dankbaarheid en respect aanvaard. "God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land."

Ook Ronnie Brunswijk zei het ambt van vicepresident van Suriname zeer gaarne te aanvaarden. "Het gaat hier om een historische opdracht en ik zal proberen deze waar te maken." Hij zegt dat hij altijd bereid is om zijn krachten ge geven daar waar nodig is. Brunswijk hoopt dat hij bij het vervullen van zijn nieuwe taak kan rekenen op de ondersteuning van de totale natie.

President Desi Bouterse feliciteert de gekozenen. (Beeld: DNA)

President Desi Bouterse zei na de uitverkiezing van de president-elect en vicepresident-elect, dat de strijd is gestreden en dat het volk heeft gesproken. Met zijn felicitaties aan het nieuw gekozen koppel, wees hij er nogmaals op dat het geen gemakkelijke job zal zijn. "Ik weet er alles van, maar het is te doen als we gezamenlijk de schouders onder het werk zetten." Bouterse zegt dat als de leidraad zoals aangegeven door de president-elect en vicepresident-elect hij een goed begin en een goede afronding van het werk ziet.
"We hebben heel wat robbertjes hier gevochten," merkte Bouterse op, "laten we met deze nieuwe intenties in het belang van het volk, laten we dienend zijn. God zij u leidsman."
Advertenties