NPS-congres beslist over ministers; kort geding tegen bestuur
11 Jul, 06:09
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland.


Terwijl het congres van de NPS vandaag om 11.00 uur bijeenkomt in Grun Dyari om te bepalen welke twee personen voorgedragen worden als minister, dient tegelijk een kort geding tegen deze partij. Michael Loswijk en Eric Feller vinden dat het hoofdbestuur onrechtmatig is. Ook vinden ze dat op onrechtmatige wijze besluiten zijn genomen voor voordracht van ministerskandidaten. Op niet rechtsgeldige wijze zou het besluit genomen zijn om deel te nemen aan het samenwerkingsverband met andere politieke organisaties. Hetzelfde geldt voor de voordracht van de presidents- en vicepresidentskandidaat. 

NPS-voorzitter Gregory Rusland om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat als het bestuur onrechtmatig was, de partij niet zou kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Deze zaken worden uitputtend onderzocht door het Onafhankelijk Kiesbureau. De zittingstermijn is door het congres van de NPS verlengd van drie naar vijf jaar. In mei 2016 is Rusland herkozen voor vijf jaar. De partijleider merkt op dat de twee mensen die het kort geding aanhangig hebben gemaakt totaal niet weten hoe het reilt en zeilt binnen de partij. 

Het bestuur heeft advocaat Gerold Sewcharan in de arm genomen om de zaak te verdedigen. Volgens Rusland is een van de twee mensen die het kort geding aanhangig hebben gemaakt, op de verkiezingsdag zelfs in een trui van een andere partij gesignaleerd. Zij zijn blijkbaar ook niet op de hoogte ervan dat zaterdag het congres bijeenkomt om een besluit te nemen over de kandidaat-ministers. 

Rusland merkt op dat hij geen enkel besluit van structuren naast zich neergelegd heeft. Hij zal aan het congres presenteren wat het besluit is van de verschillende structuren van de partij. Uiteindelijk zal het congres de beslissing nemen, stelt Rusland. De NPS geeft invulling aan de ministersposten voor Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Ruimtelijke Ordening & Milieu.