25 mei en de vrouw in politiek
09 Jul, 22:28
foto


De vrouwen die gekozen zijn als volksvertegenwoordiger willen wij van Stichting Vrouwen In Politiek (stg. VIP ) hartelijk feliciteren. Het magere resultaat van 15 vrouwen, zorgt echter niet voor een hoerastemming, daar de 50/50 - gender-verdeling in ons parlement nog steeds niet is gerealiseerd.

De verkiezingen van 25 mei 2020 werden door de meesten beschouwd als de belangrijkste verkiezingen sinds de onafhankelijkheid van 1975. De oplossingen voor de slechte financieel-economische situatie van ons land maar ook de corona-crisis, vragen een nieuwe visie met een nieuwe aanpak. En ook zou het tijd zijn voor een goede balans in onze politieke arena. Tijdens de verkiezingsstrijd was de focus van de campagnes dan logisch gericht op nieuw leiderschap en verandering. Helaas is er onvoldoende aandacht besteed aan de participatie van vrouwen in de politiek als we kijken naar hun positionering op de kandidatenlijsten.

Alhoewel er vanuit organisaties zoals Vrouwen Parlement Forum, Zami-Paramaribo, Women's Right Centre, Stichting Platform voor politiek actieve vrouwen, verschillende acties worden ondernomen om het bewustzijn van gendergelijkheid in de politiek te ontwikkelen, is het eindresultaat bedroevend. Ook zien we om de vijf jaar kort vóór de verkiezingen een grootse campagne, maar we zien nog te weinig groei van het genderbesef bij de partijvoorzitters.

Balans & diversiteit
Het was de balans in de politieke arena waarnaar wij van Stichting Vrouwen In de Politiek (VIP) uitkeken. Vandaar dat we zeer verheugd waren met het aantal gekandideerde vrouwen op de kiezerslijsten van de vele politieke partijen. Máár door de politieke realiteit in ons land wisten wij dat veel van deze vrouwen niet gekozen zouden worden door hun plek op de lijst, tenzij er met voorkeur bewust op ze zou worden gestemd. Terwijl de roep om diversiteit op zowel gender, leeftijd alsook van etniciteit rond de verkiezingen, heel groot was.

Vrouwenraad & invloed
Alle coalitiepartijen hebben binnen hun structuren een vrouwenraad of vrouwenafdeling. Maar de vraag die gesteld kan worden is hoeveel macht en invloed heeft deze vrouwenraad daadwerkelijk? Wat belangrijk is om te weten is of de vrouwenraad medezeggenschap heeft gehad bij de positionering van vrouwen op de kandidatenlijsten.

Met de 15 vrouwen die zijn gekozen zijn we niet tevreden, en daarom roepen we de vrouwenraden binnen de politieke partijen op, om nu wel een wezenlijke bijdrage te leveren door capabele vrouwen voor te dragen voor politieke functies zoals minister of directeur. Wat opvalt is dat bij de formatie van het nieuwe kabinet allerlei namen genoemd worden voor de ministers- en directeursposten en de focus weer voornamelijk is op de man en veel te weinig op de vrouw. Dit, terwijl de partijen een overvloed aan capabele en ervaren vrouwen ter beschikking hebben.

Vrouwen die binnen hun partij hun sporen hebben verdiend, zouden met gemak de top posities zoals DNA-voorzitter, president, minister of vicepresident kunnen bekleden. Zelf vinden wij als organisatie dat vrouwen vanuit hun persoonlijk leiderschap en drive, het heft in eigen handen moeten nemen en hun ambitie kenbaar moeten maken. Want als de gemeenschap vraagt naar nieuw leiderschap dan moeten wij beginnen om meer vrouwen te plaatsen in hoge politieke functies.

Het nieuwe leiderschap
De roep om nieuw leiderschap, geeft de vrouwenafdelingen van de coalitiepartijen en de vrouwelijke parlementariërs, de gelegenheid om hun invloed te vergroten en het belang van genderdiversiteit te tonen. Tegelijkertijd roepen we de partijvoorzitters op, om gendergelijkheid in de politiek te bevorderen en invulling te geven aan hun 8 maart-boodschappen, waarin ze zich openlijk uitspreken over het belang van vrouwen in de politiek, emancipatie, vrouwelijk leiderschap en vrouwenrechten.

We hopen dat deze mooie woorden, geen loze woorden blijken, want het kabinet maakt (bijna) een valse start. VIP kijkt met belangstelling uit naar het nieuwe genderbeleid 2020-2025.

Stichting Vrouwen In de Politiek
Judith Faerber, voorzitterTuesday 04 August
Monday 03 August