Dit jaar geen centrale registratie van scholieren
09 Jul, 06:47
foto
Onderwijs-directeur Natasia Bennanon. (Beeld: Covid-19 website)


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft voor het komende schooljaar de registratie van scholieren aangepast. Rekening houdend met Covid-19 is besloten geen centrale registratie te houden. Voorkomen wordt hiermee dat grote groepen mensen bijeenkomen, legde onderwijsdirecteur Natasia Bennanon uit op de Covid-update woensdag. 

Het ministerie heeft maatregelen getroffen dat elk kind ingeschreven blijft. Alle kinderen worden geplaatst door het ministerie. De inschrijvingsperiode voor voj is op 1 en 2 september. De uitslag voor leerjaar 8 is op 1 september. Ouders kunnen na de uitslag hun kind meteen in te schrijven voor voj. De inschrijving kan ook op 2 september plaatsvinden.  

Voor klas 1 tot en met klas 3 van voj is de rapportuitreiking tot uiterlijk donderdag 23 juli. Leerlingen die om welke reden dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school waar zij op zitten, worden in de gelegenheid gesteld dat de doen van vrijdag 24 juli tot en met dinsdag 28 juli. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor klas 1 tot en met 3 is vastgesteld op woensdag 29 juli en donderdag 30 juli.

Voor het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) is de periode voor nieuwe inschrijvingen (leerlingen afkomstig van leerjaar 8) vastgesteld op woensdag 2 september en donderdag 3 september. De rapportuitreiking bij het LBO van klas 1 tot en met 4 is van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli. De afschrijvingsperiode van klas 1 tot en met 4 is eveneens van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school is vastgesteld op maandag 3 augustus en dinsdag 4 augustus.

De inschrijvingsperiode voor leerjaar 1 (kleuter A) is van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 17 juli. Voor de inschrijving is nodig het familieboek, een CBB-uittreksel, het vaccinatieboekje en het inschrijfgeld. De afschrijvingsperiode voor leerjaar 2 tot en met 8 (kleuter B t/m klas 6) is van maandag 20 juli tot en met dinsdag 21 juli. Dit geldt voor kinderen die om welke reden dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school en ingeschreven moeten worden op een andere school. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor deze zelfde groep is van woensdag 22 juli tot en met vrijdag 24 juli. Voor de inschrijving is nodig het afschrijvingsbriefje, het rapportboekje, een CBB-uittreksel en het inschrijfgeld. De periode voor rapportuitreiking, met uitzondering van leerjaar 8, is van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli. De scholen mogen aan de hand van hun situatie zelf bepalen op welke dag in deze periode zij de rapporten uitreiken. 

Tuesday 04 August
Monday 03 August