Bond Rosebel wil band met dorpen Brokopondo aanhalen
04 Jul, 07:28
foto
Het bestuur van de bond bij Rosebel heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan dorpsbesturen in Brokopondo. Er is ook uitleg gegeven over de Covid-19 situatie en hygiëne maatregelen.


Het bestuur van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) heeft een bezoek gebracht aan het traditioneel gezag van de omliggende dorpen van Brokopondo waar de multinational opereert. “Het gaat om een kennismakingsbezoek,” zegt Otmar Biswane, woordvoerder van de RGWO aan Starnieuws. De dorpen Bronsweg, Ballingsoela, Compagniekreek, Nyun Lombe en Klaaskreek zijn bezocht. “Het is goed om een goede verstandhouding te hebben met de omliggende dorpen in het district waar we werken. Vooral hoe er ook werknemers zijn uit het gebied,” zegt Biswane. 

Tijdens de gesprekken is ook stilgestaan bij de huidige Covid-19 situatie op de werkplek. “Dorpsbesturen hebben namens bewoners hun misnoegen geuit over de manier hoe het bedrijf communiceert,” zegt Johan Seymor secretaris-generaal van de bond. Zij willen beter geïnformeerd worden nu er zoveel besmettingen op het emplacement zijn. Hij geeft aan dat de bewoners zekerheid willen hebben dat wanneer hun geliefden weer naar hun dorp gaan, ze niet besmet zijn.  

Seymor zegt dat de bond tijdens de kennismaking getracht heeft informatie te verstrekken over Covid-19. “De mensen hadden het eerder verwacht van het bedrijf, omdat de ziekte binnen het werkgebied is. Maar wij van de bond hebben ons deel gedaan om de dorpsbewoners te wijzen welke handelingen ze wel of niet moeten verrichten om zo het virus in te dammen of niet te verspreiden,” meent het bestuurslid. Hij geeft aan dat veel aandacht aan hygiëne is besteed. 

Tijdens de ontmoeting tussen het traditioneel gezag en de bond is naar voren gekomen dat er eerder al projecten zijn geschreven die bij Rosebel zijn ingediend. “Die projecten zijn echter vanwege welke rede dan ook niet van de grond gekomen. Wij willen daarom als bond samen met het dorpsbestuur werken hieraan”. Er zijn verschillende recreatieve- en sportprojecten in planning.

Volgens Seymor vindt er de komende week een krutu plaats tussen verschillende dorpen en de bond om te komen tot een gezamenlijke oplossing over de situatie bij het bedrijf. “We gaan dan brainstormen hoe een duurzame oplossing te brengen.  Het gaat voornamelijk erom dat de communicatie onderling en met het bedrijf beter gemaakt moet worden”. 
Vandaag zal duidelijk worden hoe het gesteld is met mensen die al wekenlang in quarantaine zijn. De bond heeft een brief geschreven hierover aan het Covid-Managementteam. 

Raoul Lith
Advertenties