Warsha Torilal-Sardjoe benoemd tot honorair consul
03 Jul, 22:52
foto
Warsha Torilal-Sardjoe nieuwe honorair consul van Finland in Suriname. (Beeld: YouTube)


Warsha Torilal-Sardjoe volgt Dilip Sardjoe op als honorair consul van Finland in Suriname. Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle heeft het benoemingsbrevet vrijdag aan haar overhandigd. De aanstelling is in het kader van het uitdiepen en versterken van de bilaterale relaties met de bevriende landen, zegt de voorlichting van Buitenlandse Zaken (Buza).

Dilip Sardjoe was sinds 2012 honorair consul. Pollack-Beighle sprak de hoop uit dat de nieuw aangestelde functionaris zal voortborduren op de reeds bestaande, goede relaties en verdere diepgang zal geven aan de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Finland als gelijkgerichte partners om samen te werken, zowel bilateraal, regionaal als multilateraal. In dit kader zijn enkele samenwerkingsgebieden genoemd: klimaatverandering, bosbouw, handel en toerisme.

Een honorair consul wordt door de bilaterale partner geïdentificeerd en functioneert binnen het raamwerk van de Conventie van Wenen voor Consulaire Betrekkingen. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties tussen landen met name bij de implementatie van de nationale ontwikkelingsdoelen op economisch (investeerders aantrekken), wetenschappelijk, cultureel en toeristisch gebied, licht Buza toe.