BEP: Emancipatiestrijd leidt ook tot nivellering scheidslijnen
01 Jul, 20:32
foto


De strijd voor vrijheid en gelijkwaardige menselijke behandeling, is voor elk onderdrukte en gemarginaliseerd volk een legitiem recht om actie te ondernemen tegen elke vorm van uitbuiting en dehumanisering. Tegen deze achtergrond moet over het algemeen de strijd tegen de totale trans-Atlantische slavernij geplaatst worden. 

De slavernij die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw in Suriname begon, heeft in de diverse fases en periodes, schokkende mentale en fysieke gebeurtenissen gekend. Folteringen, verkrachtingen en juist ja, zelf vele gruwelijke moorden behoren tot de wreedaardigheden van de kolonisatoren. De strijd tegen dit onrecht die door de moedige bosnegers of marrons gevoerd is, heeft eerst geresulteerd tot de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van delen van de tot sĺaafgemaakte Afrikanen. Tweedens heeft de voornoemde strijd uiteindelijk ertoe bijgedragen tot de volledige afschaffing van de slavernij in Suriname de jure op 1 juli 1863 maar de facto op 1 juli 1873.

De afschaffing van de slavernij in Suriname opende de weg voor de continuering van een verkapte vorm van slavernij door zogenoemde contractarbeiders uit Azië, met name uit India en Indonesië, te ronselen onder valse voorwendselen. De volksplanting van Suriname is met deze handeling een feit geworden. De kolonisator heeft pogingen ondernomen om middels het verfoeilijke instrument van 'verdeel en heers', de naar hier gebrachte volkeren, verdeeld of gescheiden te houden. Door de emancipatiestrijd van de diverse bevolkingsgroep of segmenten van de Surinaamse bevolking in sociaal-maatschappelijk opzicht, is er enigszins balans ontstaan in de intermenselijke verhouding/relatie tussen de diverse segmenten van ons land. Dit proces van dekolonisatie en emancipatie gaat gestadig door waardoor het wezen van de doctrine 'Eenheid in Verscheidenheid' tot volle wasdom komt.

BEP, de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, feliciteert de totale bevolking met de 157e viering van keti koti dag. Ook wenst de partij de bevolking te feliciteren met de verkiezing van de heer Brunswijk tot voorzitter van DNA. De emancipatiestrijd leidt ook tot nivellering van scheidslijnen, die eens door het kolonialisme werden opgeworpen.

Tuesday 11 August
Monday 10 August
Sunday 09 August