Aantallen zeeschildpadden westkust Bonaire stabiel
02 Jul, 02:51
foto
Groene zeeschildpad- (Chelonia mydas) (Foto: Brenda Kirby)


Uit onderzoek van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) over de periode 2003 tot en met 2018 blijkt dat de aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden aan de westkust van Bonaire en rond Klein Bonaire, stabiel zijn met ongeveer 500 groene zeeschildpadden en 70 karetschildpadden. STCB begint dit jaar met onderzoek op de oostkust.

STCB publiceerde onlangs haar jaarverslag 2019. Vorig jaar was een belangrijk jaar, omdat nieuw onderzoek inzicht gaf in de lokale populaties van groene zeeschildpadden en karetschildpadden. Het begrijpen van jaarlijkse verschuivingen en langetermijntrends voor deze schildpadden zal belangrijke informatie opleveren voor het ontwerpen van instandhoudingsstrategieën voor de toekomst.

STCB verzamelde van 2003 tot en met 2018 informatie over aantallen schildpadden en trends in de populaties. Vrijwilligers en medewerkers telden met behulp van methoden voor onderwateronderzoek zeeschildpadden aan de westkust van Bonaire en van Klein Bonaire, een relatief klein en onbewoond eiland van zes vierkante kilometer groot net ten westen van Bonaire. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de populaties groene zeeschildpadden en karetschildpadden stabiel zijn, met aantallen die schommelen rond de respectievelijk 500 en 70 dieren. Helaas zijn er niet genoeg gegevens van de oostkust om conclusies te trekken, STCB hoopt dit jaar te beginnen met het onderzoeken van de oostkust.

Foerageren
Lac Bay, in het zuidoosten van Bonaire, is een belangrijk foerageergebied voor groene zeeschildpadden. Door middel van netvangstonderzoeken die tussen 2003 en 2018 werden uitgevoerd, kon STCB een toename van populaties van groene zeeschildpadden in de baai aantonen. Ze documenteerde een totale populatie van ongeveer 500 schildpadden in 2018. Helaas kon STCB vanwege de toestroom van sargassum (een soort bruinwieren) in de baai en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen over de waterkwaliteit niet alle onderzoeken uitvoeren in 2019.

Bonaire is een belangrijke ontwikkelingshabitat voor groene zeeschildpadden en karetschildpadden. Door middel van vangst-merk-hervangstonderzoek ontdekte STCB dat groene zeeschildpadden in Lac Bay bijna twee maal zo snel groeien als groene zeeschildpadden aan de westkust. Het begrijpen van verschillen in populaties en de relatie tussen de omgeving en de gezondheid van zeeschildpadden kan worden gebruikt om het belang van het behoud van cruciale foerageerhabitats over te brengen.

Nestelen
Bonaire is ook een belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden. STCB-vrijwilligers en -personeel lopen over de stranden die vaak door zeeschildpadden worden gebruikt om mogelijke nesten te identificeren. Deze gebieden worden vervolgens gemonitord en na een succesvolle uitkomst worden nesten uitgegraven en beschreven. Deze gegevens zijn gebruikt om stabiele langetermijnnesttrends aan te tonen voor zowel karetschildpadden als onechte karetschildpadden op Bonaire.

Sinds 2003 zet STCB 26 satellietzenders in op volwassen zeeschildpadden om de migratiepatronen van zeeschildpadden te onderzoeken. Het begrijpen van de trekpatronen van zeeschildpadden, samen met hun foerageer- en broedgewoonten, is essentieel bij het ontwikkelen van plannen om deze soorten te beschermen.

Suriname is ook een populaire bestemming voor zeeschildpadden die er jaarlijks komen om te leggen. Het is de dienst ʼs Lands Bosbeheer (LBB) tot dusver niet gelukt om de legstranden blijvend te beschermen tegen stropers. Jaarlijks worden tienduizenden eieren illegaal geraapt.

Tuesday 04 August
Monday 03 August