VHP kandideert Sharman als vicevoorzitter DNA
29 Jun, 00:00
foto
Dew Sharman zal kandidaat gesteld worden als vicevoorzitter van De Nationale Assemblee.


Dew Sharman zal door de VHP gekandideerd worden als vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Er waren meer gegadigden voor deze functie. Uiteindelijk is zondagavond het besluit genomen dat Sharman deze functie zal bekleden. 

Sharman heeft vijf jaar geleden zijn intrede gedaan in De Nationale Assemblee. Hij was kandidaat op de V7-lijst en is toen bij voorkeur gekozen. Velen hadden Krishna Mathoera getipt als vicevoorzitter, maar Starnieuws verneemt dat zij geen belangstelling heeft voor deze functie. De topfuncties van president, vicepresident, Assembleevoorzitter en vicevoorzitter zullen bekleed worden door mannen. 

In de onderhandeling met de samenwerkende partijen is afgesproken dat de voorzittershamer gehanteerd wordt door de ABOP. Het was vanaf het begin duidelijk gemaakt door voorzitter Ronnie Brunswijk dat hij belangstelling heeft voor deze functie. Gaandeweg de rit bleek ook dat hij ook het vicepresidentschap ambieert. Vanmiddag zal Brunswijk voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter. Niet is uitgesloten dat er ook andere voordrachten komen. 

VHP-bericht
VHP heeft zojuist een persbericht uitgegeven: 
Op zondag is het dagelijks bestuur van de VHP in vergadering bijeengekomen. Op deze vergadering zijn definitieve besluiten genomen over de invulling van functies in De Nationale Assemblee.

Met het mandaat van het hoofdbestuur van de VHP en na uitvoerig en goed overleg met ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, zijn besluiten genomen over de invulling van de functie van fractieleider van de coalitie alsook de nominatie voor de functie van vicevoorzitter van de DNA. Asiskumar Gajadien is bereid gevonden de functie van fractieleider van de coalitie op zich te nemen.

Voorts is unaniem besloten dat Dew Sharman als enige kandidaat voor de functie van vicevoorzitter van De Nationale Assemblee door de gezamenlijke coalitie zal worden voorgedragen. De VHP kijkt uit naar een unanieme verkiezing van de  Sharman als vicevoorzitter van DNA. Krishna Mathoera was getipt voor de functie van vicevoorzitter, maar heeft aangegeven geen ambitie te hebben voor deze functie, ze wil gaan voor een andere uitdaging. 
Advertenties