Breaking: Samenwerking 'nieuwe coalitie' op de helling
26 Jun 2020, 16:50
foto


De samenwerking van de 'nieuwe coalitie' is in gevarenzone. De NPS-structuren accepteren het niet dat de ABOP het nieuwe ministerie van 'Gas en Olie' terug wil hebben. De ABOP zal het beheer krijgen over Natuurlijke Hulpbronnen. De ABOP heeft zich echter bedacht. De ABOP wil ook het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben, die onder beheer zou komen van de VHP. 

Op 30 mei is tussen de VHP, ABOP, NPS en PL een samenwerkingsovereenkomst getekend. Toen werden de ministeries toegewezen aan diverse partijen. Ook vond er een uitbreiding van het aantal ministeries plaats. Ook zouden twee onderministers worden benoemd. Tijdens de hearings die gehouden zijn, blijkt er niet veel draagvlak te zijn voor uitbreiding van ministeries. 

Starnieuws verneemt dat tijdens de spoed-structurenvergadering vanmiddag de NPS-structuren hebben aangegeven dat 'vertrouwen' belangrijk is in de samenwerking. De NPS wil niet koste wat het kost deelnemen in de nieuw te vormen regering. 

De uitkomst van de structurenvergadering is intussen meegedeeld aan de overige leiders. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Vernomen wordt dat VHP-voorzitter Chan Santokhi zaterdag een spoedbijeenkomst zal houden om deze kwestie te bespreken. 
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March