PALU: Volk verwacht veel van de nieuwe coalitie
25 Jun, 04:56
foto


Tijdens de ontmoeting in het kader van de hearings die de samenwerkende coalitie met de politieke partijen heeft gehouden, was de boodschap van de PALU duidelijk. “Mijne heren, het volk verwacht veel van u. U zult geen ruimte hebben voor fir’ firi. U hebt geen tijd fu poti puru, poti puru, pot baka, pur baka, zoals we dat hebben gekend van de huidige regering.” De PALU gaat ervan uit dat de samenwerkende coalitie een vliegende start zal hebben, mede omdat men vanuit de oppositie ruim tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op deze uitdaging. Ook van zeer groot belang is het feit dat alle partijen die deel zullen uitmaken van de komende regering voldoende inzicht en ervaring hebben in de financiële zaken van de regering en de mogelijke opties voor snelle oplossingen.

De samenwerkende coalitie wenste van gedachten te wisselen over de actuele sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politieke ontwikkelingen. Tevens vernam men graag welke oplossingen de partij voorstond om het hoofd te bieden aan de actuele problematiek en om een traject van duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.
Partijen beaamden dat het half uur dat voor deze ontmoeting was uitgetrokken geen recht deed aan deze verwachtingen. De PALU heeft er daarom voor gekozen om tijdens het gesprek enkele belangrijke zaken aan te halen, en om de visie van de partij en de inzichten op ontwikkeling te onderbouwen met schriftelijk materiaal.

Tijdens het onderhoud noemde PALU-voorzitter Jim Hok nog de kwestie van de offshore olie-industrie die volgens de analyse van de partij een beslissende invloed zal hebben op de toekomst van ons land. Suriname zal zich in de komende jaren daarom grondig moeten voorbereiden, om te voorkomen dat de economie daarna zal verstikken in de oliedollars. Ook de kwestie van onze soevereiniteit kwam kort aan de orde. “Wanneer u in de situatie komt te verkeren dat u de onafhankelijkheid van Suriname moet verdedigen zult u de PALU steeds aan uw zijde vinden. Wij zouden de huidige regering in de case van Suralco/Alcoa ook hebben gesteund indien men de zijde van het Surinaamse volk had gekozen. 

Helaas is dat niet gebeurd en wij hadden daarom geen keus dan ons tegenover de regering op te stellen”, zei de PALU-topman. Namens de partij feliciteerde hij zijn collega’s van de samenwerkende coalitie en wenste hen veel succes en de ondersteuning van de Allerhoogste. Bij deze ontmoeting was de nieuwe coalitie vertegenwoordigd door de voorzitters,Chan Santokhi, Ronnie Brunswijk, Gregory Rusland en Paul Somohardjo. De PALU-delegatie bestond uit Jim Hok en Imran Taus. 

U kunt de presentatie van de PALU hier downloaden. 
pdf-icon.gif document_PALU.pdf                
Advertenties