Verkiezingsuitslag DNA bindend: PL pakt draad weer op
20 Jun 2020, 08:33
foto


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vrijdag de verkiezingsuitslag op DNA-niveau in alle tien kiesdistricten bindend verklaard. Voor de Pertjajah Luhur (PL) is dit het startsein om haar werkzaamheden weer op te pakken. De politieke organisatie had een pauze ingelast in afwachting op de formele uitslag en het bindend doen verklaren van de verkiezingsresultaten. 

Een van de zaken die zij voorbereidt, is de eventuele voortzetting van de PL-eenheidscentra in de diverse districten. Dit, in afwachting op stabilisatie van de valutakoersen. Zodra de koersen zijn gestabiliseerd, zal de partij opnieuw met importeurs onderhandelen over de bevoorrading van haar eenheidscentra. PL-voorzitter Paul Somohardjo benadrukt dat dit project geen verkiezingsstunt is. Bij de bespreking van het regeerakkoord zal de partij dit voorleggen aan haar coalitiepartners en nagaan of er voldoende draagvlak is om dit project eventueel op te nemen in het regeerakkoord. 

De partij wil in de nieuwe coalitie bestaande uit de VHP, ABOP/PL en NPS, na de formele overdracht van regeerverantwoordelijkheid, zo snel mogelijk beginnen met herstel van de situatie in Suriname. Om de communicatie met haar achterban te onderhouden en te optimaliseren, zal de PL de informatieprogramma’s via haar zenders Bersatu TV en Radio Pertjajah, alsook alle andere vormen van media en social media, opvoeren. De PL-Mediaraad buigt zich thans over concepten voor nieuwe programma’s, waarbij ook ruim aandacht zal worden besteed aan Covid-19 en de daarbij horende hygiënemaatregelen.

Op agenda staan ook een hoofdbestuursvergadering en een partijraadsvergadering, beide met als belangrijkste agendapunt de voordrachten van kandidaat-ministers voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. De hoofdbestuursvergadering is tot twee keer toe uitgesteld vanwege de total lockdown. Thans wordt gekeken naar andere mogelijkheden om deze vergadering te houden, met inachtneming van de Covid-regels. 

De Partijraad komt als hoogste orgaan op 26 juli bijeen om haar goedkeuring te geven over de voordrachten van de kandidaat-ministers, die door het hoofdbestuur worden gedaan. Volgens de statuten van de partij is het hoofdbestuur bevoegd kandidaten voor te dragen. Degenen die belangstelling hebben voor deze posities mogen dat aan het hoofdbestuur laten weten, die de voordrachten zal voorleggen aan de partijraad. De partijraadsvergadering zal uiteindelijk uitwijzen wie voldoende draagvlak heeft om namens de partij een ministersfunctie te bekleden.
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December