Ontwikkeling en uitvoering strategisch regeerprogramma
13 Jun, 18:51
foto


Suriname staat nu op een zeer belangrijk kruispunt, waarbij de komende VHP-NPS-ABOP-PL-coalitie te maken zal hebben met twee zeer belangrijke zaken, t.w. financieel-economisch herstel en armoedebestrijding. Deze twee zaken zullen zowel geestelijk als lichamelijk een zware wissel trekken op de komende bewindslieden, naast de nodige deskundigheid en vaardigheden die zij sowieso moeten bezitten, omdat de werkdruk geen gemakkelijke zal zijn. De eerlijkheid gebied mij om aan te geven dat de vertrekkende charismatische president alles heeft vernietigd door wanbeleid, vriendjespolitiek, populisme en corruptie, waardoor de komende coalitie vanuit een negatief vertrekpunt zal beginnen. Als wij de staatsschuld aftrekken van de huidige monetaire reserves, dan zitten wij miljarden SRD onder het nul vertrekpunt. In het komende kabinet zal er daarom alleen plaats zijn voor gezonde, fitte en capabele bewindslieden.

Als wij kijken naar de hearings die de komende coalitie momenteel houdt met maatschappelijke groeperingen om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen regeerprogramma, dan zien wij duidelijk dat zij het pad volgen van ‘The Seven Habits of Highly Effective People’ van Stephen Covey. Ze zijn proactief geweest om na hun coalitievorming alle maatschappelijke groeperingen en politieke partijen uit te nodigen voor het leveren van een bijdrage aan het komende regeerprogramma. Dat geeft aan dat de komende leiding weet waar zij naar toe wil met Suriname, wat ik zie als het creëren van een “waarachtig en leefbaar Suriname door en voor elke Surinamer”. 

Het feit dat er eerst is gesproken met o.a. VSB en ASFA stemt mij goed, omdat zij daarmee aangeven dat zij eerst oog hebben voor het ‘groot plaatje’ voor herstel van de aangerichte monetair-financieel-economische schade. Organisaties als VSB, ASFA, SBV en VES moeten strategische partners worden van de komende regering, waardoor zij kunnen meehelpen om dit land uit de immense problemen te halen. We hebben duidelijk gezien dat het negeren van adviezen van deze organisaties door de huidige regering, de NDP zeer duur is komen te staan, want vrijwel in alle sectoren zijn er immense problemen die terug te leiden zijn naar het gevoerde monetair-financieel-economisch wanbeleid van de huidige president.

Vanwege het feit dat de aanstaande president heeft aangegeven dat hij alle Surinamers wil betrekken hij het beleid, is het raadzaam om de gerespecteerde en ter zake deskundigen August Boldewijn, Jack Menke, Hans Breeveld en Hubert Rampersad ook te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Ook voor het uitvoeren van onderzoeken op diverse ministeries en parastatalen voor het ondersteunen van het regeerbeleid, is het goed om de AdeKUS te betrekken.

De overheid kan hierbij faciliterend optreden naar studenten die moeten afstuderen i.p.v. het betalen van dure consultants. Ik verwacht uiteindelijk een professioneel en breed gedragen regeerprogramma op basis van het win-win principe voor overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en vakbeweging. Dit regeerprogramma zal ervoor moeten zorgen dat Suriname tussen nu en 2025 gaat groeien ‘from ineffectiveness to effectiveness to greatness’! De periode van ‘ineffectiveness naar effectiveness’ zal 2-3 jaren duren en het beste is dat het wordt aangepakt via een ‘Sustainable Strategic Masterplan’ dat is afgeleid van het regeerprogramma. In deze periode zijn o.a. economische diversificatie, doorlichting van alle ministeries en alle parastalen, herziening/herprofilering van alle schulden, evaluatie van het subsidiebeleid en overheidssaneringen belangrijke strategische doelstellingen. De periode van ‘effectiveness to greatness’ moet o.a. worden gekenmerkt door een sterk en slagvaardige overheid, stabiele wisselkoers, lage inflatie en een gebalanceerde overheidsbegroting. 

Voor het support van het volk zal de aanstaande regering de kardinale blunders van deze regering niet meer moeten maken, óf waar nodig de gemaakte blunders corrigeren. Enkele van deze zijn:
• De komende coalitie moet vermijden om zich op te stellen en te gedragen als verlengstuk van de regering, waardoor het volksbelang ondergeschikt wordt gemaakt aan partijbelang.

• De uitvoeringsbesluiten van de Anti-Corruptiewet in orde maken en het verlenen van alle medewerking aan de prodcureur-generaal om alle mogelijke corruptiegevallen te onderzoeken en de daders te vervolgen. We denken hierbij aan het in staat van beschuldiging stellen van politieke ambtsdragers, Carifesta, Naschoolse Opvang, Aankoop Schoolboeken, SPSB, Kasreservemiddelen CBvS, etc.

• Onderhandse gunningen moeten tot een minimum worden beperkt, maar het beste is om het helemaal uit te sluiten.

• Uitvoering geven aan de Wet Openbaarheid van Bestuur, waarbij (on)gevraagd duidelijkheid wordt gegeven van zaken in DNA.

• De Tribale en Inheemse Volkeren de nodige waardering en ondersteuning geven, zodat zij een beter bestaan kunnen lijden in hun traditionele woon- en leefgebieden. We denken hierbij aan het verwijderen van alle skalians, intrekken van probleem concessies, ondersteuning bij het onderhandelen met multinationals die in hun traditionele gebieden opereren, het terugdraaien van alle politiek benoemde dignitarissen, het ratificeren van de ILO Conventie 169, het oplossen van het grondenrechten vraagstuk, en het ontwerpen en aannemen van de Wet op het Traditioneel Gezag.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com
Advertenties