Maatregelen coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte Covid-19 
03 Jun, 20:37
foto


Allereerst onze complimenten aan het Covid-19 Management Team van Suriname. Met plezier hebben we vaak gekeken naar de kundige updates en goede houding. Het team is in deze situatie zeer belangrijk voor Suriname en doet het heel goed, op capabele wijze en met liefde voor het Surinaamse volk! Ook daarom hebben we gemeend dit schrijven te richten, vooral naar het team toe. Hiertoe zullen we het essentiële deel zo kort mogelijk houden en daaronder wat extra informatie verstrekken. 

Met zorg hebben we de ontwikkelingen tot nu toe gadegeslagen. We zien dat het – ons inziens – de verkeerde kant op dreigt te gaan, vandaar dat wij dit schrijven hebben opgesteld.

Kort samengevat merken we dat er stevige maatregelen worden genomen. En dat is zeer terecht, vanuit het uitgangspunt dat men momenteel hanteert, namelijk het bestrijden van de besmetting. Het gaat ons erom dat het uitgangspunt niet correct is, dus ook niet de huidige mindset die daarop is gericht: praktisch iedereen is er inmiddels over eens dat het virus zich tóch zal verspreiden.

In een situatie van strijd leert elke partij zijn vijand kennen. Wat zijn de sterktes en de zwaktes? We weten al wat de sterkte is van deze onzichtbare vijand, het virus: de besmettelijkheid. Echter, er is ook een zwakke kant: een zeer lage sterftekans, zelfs lager dan de griep!  

Zeer geacht Covid-19 Management Team, uw huidige strategie (aanpak) is niet correct en gaat dus niet helpen. Sterker nog, het zal zeer grote schade aanrichten in de Surinaamse samenleving. Dat is reeds geconstateerd in heel wat landen in de wereld. U probeert het virus te bestrijden op zijn sterkste punt: besmettelijkheid. Uw aanpak is heel begrijpelijk vanuit die invalshoek. Maar het is juist wijs om dit virus aan te pakken op zijn zwakste punt. 

Een korte analyse: 
A. De wereldwijd uitgevoerde testen kloppen niet: de ontwikkelaar daarvan heeft gewaarschuwd dat deze testen NIET zijn bedoeld voor infectieziekten. Als zelfs een vrucht in Tanzania positief is getest, dan is genoeg aangetoond. En tóch worden deze testen wereldwijd daarvoor gebruikt. 

B. Het aantal besmettingen is wereldwijd veel hoger in werkelijkheid. Dat komt omdat veruit de meeste mensen niet getest zijn. Het is vaker vermeld dat er heel wat mensen zijn die wél besmet waren maar het niet eens wisten omdat er geen enkel symptoom merkbaar was – de zgn. 'asymptomic' situatie. 

C. Aantal doden ligt veel lager in werkelijkheid. Dat komt doordat er instructies zijn uitgevaardigd zodat bijna iedereen die positief is getest en vervolgens overlijdt, “aan Covid-19” moet zijn gestorven. Dit is ook wat de doktoren aan het front sterk bestrijden.  Het sterftecijfer wordt aldus berekend: aantal doden gedeeld door aantal besmettingen.  Als deze 3 factoren worden gecombineerd, dan wordt daaruit duidelijk dat het werkelijke sterftecijfer vele malen lager ligt, zelfs lager dan de 'gewone' griep! En bijna niemand ligt wakker van griep. 
 
Enkele economische, sociale en maatschappelijke gevolgen van een (verdere partiële of) totale lockdown cq het niet opdoen van een mondkapje:
- De economie: zeer hoge werkloosheid, onnoemelijk hoge kosten en vernietiging van heel wat ondernemingen.
- Immuunsysteem: gaat sterk achteruit in geval van lockdown (= opsluitgevoel), ook bij het dragen van een mondkapje.
- Ook is bekend dat het dragen van een mondkapje slecht is voor de algemene gezondheid. U ademt uw eigen ‘ongezonde’ lucht weer in. Geen frisse lucht.
- Psyche: depressie, stress, zelfmoord, geweld, misbruik, etc.
- Financieel: enorm veel tijd, energie en hoge kosten – zowel bij de Overheid als vooral in de
Gezondheidszorg – door al deze maatregelen.
- Sociaal: onderlinge veroordeling bij het niet dragen van een mondkapje. Dit leidt tot onnodige ruzie en valse zelfrechtvaardiging bij het WEL dragen ervan.
- Angstcultuur die makkelijk kan omslaan in agressie.

Het voorstel:
* Hanteer aub een mindset gericht op het nemen van gecalculeerde risico’s – u kent immers de zwakte van dit virus.
* Zet uw getrainde gezondheidswerkers alleen bij échte noodgevallen in.
* Isoleer eventueel ouderen boven de 75 jaar, onder voorwaarde dat ze in hun omgeving kunnen bewegen en genieten van de natuur en frisse lucht.
* Laat aub de economie gewoon doordraaien, zodat er verdere opbouw van het land blijft
plaatsvinden.
* KORTOM: Behandel AUB dit coronavirus praktisch hetzelfde als een griepvirus.
 
Uiteraard vertrouwen wij erop dat u mede op grond van deze bijdrage de huidige maatregelen opnieuw in overweging neemt waardoor uw volgende advies cq besluit er één zal zijn dat een positief en opbouwend effect zal hebben op de Surinaamse samenleving.  
 
Xaviera L. Arnhem en Peter Meye 
Dank aan Vincent Delano uit wiens FB post wij (veel van de extra) informatie mochten gebruiken. 


 

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June